Παρουσίαση με Ετικέτες

IOC by BaseImpl
30 Οκτωβρίου 09 10:11 μμ | tolisss | 0 σχόλια   
In this post I am going to provide some why’s on DevExpress.ExpressApp.BaseImpl assembly. Why it is not signed? It is not strongly typed signed cause no module is referencing it. By doing so DevExpress encourages users to modify that assembly up to their needs. BaseImpl is only referenced at your front end. Most of Xafers i know have their own version of baseImpl . If you have your own version of baseimpl development of your domain classes would be much easier eg.instead of writing code to add a new property to a user though a controller , you could just describe/add that property to user class. Why persistent classes are there Xaf has been design to provide a an IOC approach to us. By that I mean that Xaf modules not use or know anything about persistent classes

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,

Search

Go

Το Ιστολόγιο

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές