Νοέμβριος 2008 - Δημοσιεύσεις

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
28 Νοεμβρίου 08 12:47 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Ένα πλήρες κείμενο (έκδοση 2007) με όλες τις διατάξεις που αφορούν τον Κ.Ο.Κ. από το Υπουργείο Μεταφορών και το Ίδρυμα Ευγενίδου .

Διαβάστε περισσότερα »

ASUS (ASUSTeK Computer Inc.) downloads page
28 Νοεμβρίου 08 12:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Drivers etc. for ASUS products: http://support.asus.com/download/download.aspx

Διαβάστε περισσότερα »

Καταχρηστικοί όροι ελληνικών τραπεζών
27 Νοεμβρίου 08 12:09 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Από την εφημερίδα " Ο Κοσμος του Επενδυτή ", σ/κ 11-12 Οκτωβρίου 2008, στη στήλη ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ιδιαίτερα επιφωτιστικός πίνακας από άρθρο του δικηγόρου Ζαχαρία Παπαδόπουλου με τίτλο "Η διελκυστίνδα των καταχρηστικών όρων": ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ ΕΚΒΑΣΗ 1219/2001 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) Φύση και συνέπειες άσκησης συλλογικής αγωγής από καταναλωτικές οργανώσεις. Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα »

Google Chrome: the devil is in the details
27 Νοεμβρίου 08 10:23 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
From Sax.net blog, regarding Google Chrome license's fineprint: Google Chrome: the devil is in the details

Διαβάστε περισσότερα »

NetBeans 6.5 has been released
23 Νοεμβρίου 08 06:48 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At last, NetBeans 6.5 IDE (and the respective Platform) has been officially released! Now with support for PHP and JavaScript debugging too and enhanced Java and C/C++ programming support. Also supports Groovy and Ruby, has Ajax editing features, improved support for using the Hibernate web framework and the Java Persistence API, and tighter GlassFish v3 and MySQL integration. Also

Διαβάστε περισσότερα »

Einstein’s Secret to Amazing Problem Solving (and 10 Specific Ways You Can Use It)
23 Νοεμβρίου 08 06:12 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is an article all of us should read and also refer our students and kids to it for guidance in problem solving thinking.

Διαβάστε περισσότερα »

Const vs. readonly vs. static readonly in C# .NET
23 Νοεμβρίου 08 06:06 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This article by Rinat Abdullin clarifies const vs. readonly vs. static readonly in C# .NET . And as the author says: A class that has only constant or readonly instance fields is considered to be prepared for the concurrency challenges of parallel computing, since it has no mutable state.

Διαβάστε περισσότερα »

Alchemy project: Translate C/C++ code to ActionScript
23 Νοεμβρίου 08 05:54 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Adobe Labs Alchemy project allows one to port their C/C++ code to ActionScript 3.0 to run on the opensource ActionScript Virtual Machine (AVM2). This allows reusing of existing C and C++ libraries in Web applications that run on Adobe Flash Player 10 and Adobe AIR 1.5. Mind you it's a research project though, no guarantee is made from Adobe on whether there will be a shipping version

Διαβάστε περισσότερα »

JavaScript iPhone Apps
23 Νοεμβρίου 08 05:41 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here's an article by John Resig on how to write iPhone applications using (mostly) JavaScript.

Διαβάστε περισσότερα »

IBM to build brain-like computers
22 Νοεμβρίου 08 07:28 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Interesting reading regarding a project that bridges Neuroscience with Supercomputing and Nanotechnologies: BBC NEWS | Science & Environment | IBM to build brain-like computers

Διαβάστε περισσότερα »

AirPod - A car moving with compressed air
17 Νοεμβρίου 08 04:28 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Very nice and environment friendly idea: cars moving using a tank filled with compressed air instead of petrol or gasoline: product page in French: AirPod from MDI Enterprises S.A. related article in Greek: AirPod Αυτοκίνητο με αέρα! cost of running the AirPod model is 1,5 euro per 200 km and can reach 70 km/h in speed

Διαβάστε περισσότερα »

Make Windows Live OneCare work with IE8 beta on Vista
16 Νοεμβρίου 08 08:33 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you haven't heard of Windows Live OneCare online service you should try it. It allows you to scan and clean your system from malicious software, cleanup temporary and other unnecessary files and defragment your disks for faster system response, with just a few clicks. You can use its online service for free (via an ActiveX control that runs inside Internet Explorer) without interfering

Διαβάστε περισσότερα »

An introduction to F#
11 Νοεμβρίου 08 06:13 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At Channel 9 presentation " An Introduction to Microsoft F# " from PDC 2008 conference, you can learn about Microsoft's new language, F# , a typed functional programming language for the Microsoft .NET Framework, originating from Microsoft Research . F# combines functional programming with the runtime support, libraries, tools, and object model of .NET. Understand how F# asynchronous

Διαβάστε περισσότερα »

If The Matrix Ran on Windows
11 Νοεμβρίου 08 05:29 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Very funny video: If The Matrix Ran on Windows

Διαβάστε περισσότερα »

Microsoft Research: Boku
11 Νοεμβρίου 08 10:51 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Boku from Microsoft Research is a new visual programming language made specifically for creating games. It is designed to be accessible for children and enjoyable for anyone. The programming environment runs on the XBox , allowing rapid design iteration using only a game controller for input.

Διαβάστε περισσότερα »

Comments on Windows Vista Business phone-based activation
07 Νοεμβρίου 08 04:59 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently had to activate Windows Vista Business (Greek version 64-bit) for a client (a medical lab) that didn't have an online connection to the Internet. So I used the phone-based activation option. This is available by selecting at activation options, the other ways to activate, then choosing to use the phone-based activation. My first note was why it had preselected the 1st country

Διαβάστε περισσότερα »

Παίζω, διερευνώ και μαθαίνω
06 Νοεμβρίου 08 11:16 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Ο ιστότοπος " Παίζω, διερευνώ και μαθαίνω " της Κατερίνας Γλέζου (ερευνήτριας στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ) πιστεύω πως αξίζει να τον επισκεφτούν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.

Διαβάστε περισσότερα »

Prevent new Word application from using existing instance
06 Νοεμβρίου 08 11:09 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
// Workaround to prevent manually started instances of Word from hijacking automation process. // BUG: Starting Word Manually Uses Same Instance as Automation // http://support.microsoft.com/kb/188546/EN-US/ // Article ID : 188546 // Last Review : January 23, 2007 // Revision : 3.3 void WordServer_DocumentChange() { try { object objSaveChanges = WdSaveOptions.wdDoNotSaveChanges; object

Διαβάστε περισσότερα »

"LINQ to SQL" vs "ADO.NET Entity Framework"
05 Νοεμβρίου 08 04:41 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It seems these two products will eventually merge down the road, with the Entity Framework taking the lead, according to the article " Is LINQ to SQL Truly Dead? " from InfoQ .

Διαβάστε περισσότερα »

VORT-EX'08
03 Νοεμβρίου 08 05:31 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Checkout VORT-EX'08 (2008 Virtual Central Eastern European Remix Event): Join the ‘Next Web’ conversation at this new, virtual live web conference where you can learn and get inspiration about principals and practices of internet business, web design and web development. What these words mean today and the potential impact of technologies, tools and techniques for the future . Don’t

Διαβάστε περισσότερα »

Windows Vista GUI enhancement suggestions
02 Νοεμβρίου 08 01:23 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
1) At WinXP one would double click the time at the taskbar tray to see a dialog with calendar (to change the date, but people used that to see the calendar too). At Vista it’s single-click there to show a calendar pane, but if you double-click it shows and goes away instantly. So this can confuse users that transition from XP. Better consume the double-clicks too and act on them as

Διαβάστε περισσότερα »

Parallel port read/write from .NET/C#
01 Νοεμβρίου 08 05:57 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At our Robotics Club , at the Logic team demos area, added demo application showing how to read/write data to the Parallel port using C#/.NET.

Διαβάστε περισσότερα »

Open Sound Control (OSC) for J# (port of JavaOSC) on .NET 2.0
01 Νοεμβρίου 08 05:53 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At our Robotics Club , at the Logic team demos area, added port of JavaOSC library ( Open Sound Control for Java) to J#/.NET2.0. Listed as J# OSC (.NET 2.0) project at OpenSoundControl.org

Διαβάστε περισσότερα »

JUnit, Log4j, Crimson, Xerces, Xalan, Jakarta POI, Commons Lang/Collections/CLI, JSch, JZLib, BouncyCastle and JFreeChart on .NET Framework 2.0 using J#
01 Νοεμβρίου 08 04:53 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
J by J# is a project to port common Java libraries like JUnit, Log4j, Crimson, Xerces, Xalan, Jakarta POI, Commons Lang/Collections/CLI, JSch, JZLib, BouncyCastle and JFreeChart on .NET Framework 2.0 using J#.

Διαβάστε περισσότερα »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές