Οκτώβριος 2009 - Δημοσιεύσεις

How to merge multiple PDF documents
28 Οκτωβρίου 09 01:56 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
To merge multiple PDF documents into one you can use pdftk , the free and versatile PDF toolkit from the command-line or from a batch (.BAT) file. e.g. to merge a.pdf, b.pdf and c.pdf into result.pdf you'd use: pdftk a.pdf b.pdf c.pdf cat output result.pdf Also see the PDF Hacks book webpage for a collection of PDF tools.

Διαβάστε περισσότερα »

Multiple Word documents template-based generator from Excel spreadsheet data (via VBScript/WSH)
28 Οκτωβρίου 09 01:42 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 2 σχόλια   
The tranXform free transformations software collection has been enhanced with a sitemap generator for websites, called DocGen . Copying its simple usage instructions here: It's a script in VBScript used to generate multiple Microsoft Word documents based on templates (.DOC) and Excel spreadsheet (.XLS) data to fill-in Instructions: Add/Edit document templates (.DOC) in Templates folder

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Sitemap generator (using VBScript / Windows Scripting Host)
28 Οκτωβρίου 09 12:59 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The tranXform free transformations software collection has been enhanced with a sitemap generator for websites, called SitemapGen . Copying its simple usage instructions here: It's a script in VBScript used to generate sitemaps for websites Instructions: Place website in www folder Edit MakeSitemap.bat with Notepad to add more file extensions to the list of files that are recorded at

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Multiple PowerPoint presentations concatenation (using VBScript / Windows Script Host)
28 Οκτωβρίου 09 12:14 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My Microsoft PowerPoint presentations concatenation script, called PPTmerge , from the tranXform free transformations software collection has been updated to make the concatenation process less error-prone. Copying its usage instructions here: Place the .PPT files you want to merge into the "PPTmerge" subfolder and double-click PPTmerge.vbs at the parent folder to launch PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα »

Multiple Word documents concatenation (using VBScript / Windows Script Host)
28 Οκτωβρίου 09 12:06 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The tranXform free transformations software collection has been enhanced with a Microsoft Word documents concatenation script, called DOCmerge . Copying its simple usage instructions here: Add multiple .DOC (or also .TXT etc.) files at the "docs" folder, named alphabetically in the order you wish them to be concatenated (say add a numeric prefix to their name). Drag-drop the

Διαβάστε περισσότερα »

Multiple Choice generator (using VBScript / Windows Script Host [WSH])
28 Οκτωβρίου 09 11:20 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My tranXform free transformations software collection has been enhanced with a Multiple Choice documents generator script, dubbed MultiChoice . Copying its usage instructions here to get an idea of what it does: It's a script in VBScript used to generate exam documents based on multiple choice and free text questions Instructions: Edit document templates at "Templates" folder.

Διαβάστε περισσότερα »

Fixing Windows Update error 800700C1 at Vista
27 Οκτωβρίου 09 06:00 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A client (and friend) of mine installed around the start of this August the Service Pack (SP2) for Windows Vista and although it seemed to have installed fine, he realized later on that his laptop wouldn't install even critical updates anymore, with Windows Update returning the error number 0x800700C1 (hex). Searching on the Internet about this, I found out some people had suggested

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Με την ηλεκτρονική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ προστατεύετε το περιβάλλον
27 Οκτωβρίου 09 01:57 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Το να είσαι μηχανικός και εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ σημαίνει πως θα γεμίζει το γραμματοκιβώτιο σου από τα συχνά ενημερωτικά δελτία του ΤΕΕ (σε μορφή περιοδικού εντύπου). Στην αρχή αυτό δεν ενοχλεί, μετά από λίγο καιρό όμως δεν μπορείς να αποθηκεύσεις/οργανώσεις τόσα περιοδικά. Επίσης ένα μεγάλο μέρος τους αφορά ανακοινώσεις παρατάξεων και αγγελίες που δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα να αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα »

Removing old-style inclusion guards from Visual C++ header files
23 Οκτωβρίου 09 10:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Recent versions of Microsoft Visual C++ compiler support the following directive in C++ header files (.h): #pragma once This is used to prevent their multiple inclusion (prevents multiple definition of symbols and also spurious inclusion loops that could freeze the parser). Before introduction of this directive (the #pragma command allows compilers to introduce compiler-specific features)

Διαβάστε περισσότερα »

Replacing multi-line text in Visual Studio solutions
23 Οκτωβρίου 09 09:14 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was editing a Visual C++ project of Flight Sim Labs recently and came across conditional defines of the following form at many of their C++ header files: #if _MSC_VER > 1000 #pragma once #endif That would be obviously faster to parse (taking in mind that the solution had a big number of C++ header files) and would result in less noise to anyone reading that source code to understand

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Supporting multiple files uploading at mojoPortal opensource CMS for ASP.net
22 Οκτωβρίου 09 08:50 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 1 σχόλια   
After examining several Content Management System (CMS) solutions for some years now (and not especially loving the PHP ones), I recently found that Microsoft Web Platform Installer supports automated installation of a promising opensource ASP.net CMS called mojoPortal , so I installed it for our Robotics Group portal . The Web Platform Installer installed a recent version of the often

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Using Unicode text with MySQL Connector for .NET
22 Οκτωβρίου 09 08:26 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
To use Unicode text with MySQL Connector for .NET , you need to set the "Character Set" property to "utf8" at the connection's advanced settings dialog (e.g. at the Database Explorer pane). At your .NET applications you can add "Character Set=utf8" to the database connection string.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft Popfly game engine opensourced
22 Οκτωβρίου 09 08:17 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Microsoft Popfly was a nice web mashup engine with an easy Silverlight game authoring tool. However Microsoft finally decided to pull the plug off Popfly during some of their restructuring. Luckily recently the Popfly game engine has been opensourced at CodePlex , so game datafiles backed up using the Popfly Game Downloader tool can be now be launched and played using the opensource

Διαβάστε περισσότερα »

How to fix “Unable to convert MySQL date/time value to System.DateTime” exception when using MySQL .NET Connector
22 Οκτωβρίου 09 07:50 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Recently I exported a MySQL database (from the opensource osCommerce e-shop PHP -based platform) using phpMyAdmin (the one included in Plesk Control Panel ) and then imported it to another instance of osCommerce, using again phpMyAdmin, this time running in an OpenSolaris WebStack Virtual Machine (hosted in VirtualBox ). However, it inserted zeroes (0) as date values (which is by default

Διαβάστε περισσότερα »

How to make your .NET application work with any version of MySQL driver for .NET
22 Οκτωβρίου 09 07:16 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
After updating the MySQL Connector for .NET at your system you may find that your .NET applications or libraries (aka assemblies) that use it (including the data designers at your Visual Studio projects that use the MySQL Connector for .NET ) no longer work cause they keep looking for a previous version of the driver. To fix this you should open project settings (e.g. from Solution

Διαβάστε περισσότερα »

How to fix HP OfficeJet 6110 all-in-one multipurpose machine's stuck scanner
22 Οκτωβρίου 09 04:30 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At the Robotics Group 's lab at the university, we have a multipurpose machine from HP , model "OfficeJet 6100 all-in-one". I was told today it was broken (when starting up made funny sounds from the scanner - couldn't move the scanning lamp & sensors bar) and that the technician at a computer shop they took it at told them it wasn't worth fixing (higher cost to send it

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
25% off for Sandlot Games PC game titles (coupon) till October 25th
21 Οκτωβρίου 09 11:31 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sandlot Games , my favorite casual games company is celebrating the launch of their new website, and are offering an additional 25% off ALL PC GAMES till Sunday, October 25th by entering the coupon code " NEWSITE " at shopping cart checkout. If you register a game like Super Granny (offer doesn't include the original [first] Super Granny game btw), make sure to also download

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft short training videos ("Learning snacks")
18 Οκτωβρίου 09 02:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Learning Snacks are short, interactive presentations about popular topics created by Microsoft Learning experts. Each Snack is delivered by using innovative Microsoft Silverlight technology and includes various media, such as animations and recorded demos. At the end of each free presentation, you can view more Snacks, learn more about the topic, or visit a related Web site. Microsoft

Διαβάστε περισσότερα »

Free Microsoft Press e-books on LINQ, Silverlight 2, ASP.net 3.5 and SQL Server 2008
18 Οκτωβρίου 09 02:10 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Programming Microsoft LINQ by Paolo Pialorsi and Marco Russo Introducing Microsoft® Silverlight TM 2, Second Edition by Laurence Moroney Programming Microsoft® ASP.NET 3.5 by Dino Esposito http://csna01.libredigital.com/?urvs5cn3s8 Introducing Microsoft SQL Server 2008 by Peter DeBetta, Greg Low, and Mark Whitehorn http://csna01.libredigital.com/?urss1q2we6

Διαβάστε περισσότερα »

Hellenic Open University (HOU) websites
18 Οκτωβρίου 09 12:35 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It seems Hellenic Open University maintains a lot of separate websites with various services it offers to students. In case it's hard for you to spot them, here's a small list: http://www.eap.gr http://online.eap.gr http://meeting.eap.gr http://class.eap.gr http://lib.eap.gr http://open.eap.gr http://edy.eap.gr Also, there's an unofficial discussion forum made by HOU students.

Διαβάστε περισσότερα »

Xbox360 LIVE updates preview (facebook, twitter, last.fm, zune)
18 Οκτωβρίου 09 12:13 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you're in one of the supported countries for the Xbox LIVE service, you can apply for testing its upcoming features, like facebook, twitter, last.fm and zune integration. You can sign up at Microsoft Connect website. Mind you though that trying incomplete software always has a higher risk (for your console to freeze and then need to be sent to Microsoft for repair) than waiting for

Διαβάστε περισσότερα »

Watch out for this bug at Greek Vista's command-line
15 Οκτωβρίου 09 08:56 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Nasty bug I just came across. When you do at localized Greek version of Window Vista: Rmdir /s somefolder it asks (in Greek text) for confirmation of folder deletion but suffixes the prompt with a (Y/N) instead of (Ν/Ο) [nai = yes for greek and oxi = no) and however accepts only the Ν/Ο greek chars there. Very hard for the user to understand what to enter there and more importantly

Διαβάστε περισσότερα »

MultiTouch designer desk idea
15 Οκτωβρίου 09 07:29 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here's a reply of mine to a discussion on the impractical GUI of Touch Screen desktop PCs: Have you seen graphics designer desks? They have a big inclination and their top (the side that's away and opposite from you) is around your neck, whereas the close side is a bit above your lap. Of course you can't put things on that desk, but it's useful for designing stuff. Also they have special

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
How To Use jQueryUI Tabs in Right To Left Layout
15 Οκτωβρίου 09 06:57 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Quoting from Joe Audette 's (main author of the superb opensouce mojoPortal CMS for ASP.net ) blog: ...you include the normal css for the jquery ui theme, and you add another css file below it in the page (it must be lower in the page in order to override the style settings above it in the jquery ui css). There is only a little css needed because we want to override the minimum possible

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Πάζλ - βρες τα ονόματα 14 πουλιών
10 Οκτωβρίου 09 10:38 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Ένα ωραίο πάζλ από όταν ήμουνα "Λυκόπουλο" πίσω στις αρχές τις δεκαετίας του '80: Δεκατέσσερα πουλιά είναι κλεισμένα σε τούτο το κλουβί. Μπορείς να τα βρείς; (Είναι γραμμένα οριζόντια, κάθετα και διαγώνια). Π Θ Σ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Τ Ι Φ Γ Φ Λ Ω Ρ Ο Σ Β Α Ε Μ Ο Π Ε Ε Φ Ο Σ Ο Α Ι Π Ο Τ Κ Ο Ρ Α Κ Ι Υ Γ Λ Α Δ Σ Α Κ Ι Ζ Θ Υ Σ Ι Ε Π Ρ Α Ρ Α Μ Δ Σ Τ Ο Ρ Θ Α Ε Λ Δ Κ Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Γ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Θα δούμε επιτέλους φθηνότερο ΦΠΑ για κράνη αλλά και για ποδήλατα;
08 Οκτωβρίου 09 04:25 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Δείτε παλαιότερη απάντηση του Υπ. Οικονομικών σε πρόταση του συλλόγου ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ για υπαγωγή των ποδηλάτων σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Υποθέτω το ίδιο θα απάντησαν σε όποιους ζήτησαν τα κράνη μοτοποδηλάτων/μηχανών να έχουν φθηνότερο ΦΠΑ αντί του 19% ("είδος πολυτελείας" λεγόταν κάποτε ότι είχε το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ). Αντί δηλαδή να πουν τι θα κάνουν για να αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές