Μάρτιος 2009 - Δημοσιεύσεις

Improvements in Code Analysis Presentation at PDC 2008
20 Μαρτίου 09 07:09 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Very interesting video on Code Analysis and Visual Studio from PDC 2008 conference from a very nice lady: http://mschnlnine.vo.llnwd.net/d1/pdc08/WMV-HQ/TL60.wmv

Διαβάστε περισσότερα »

Δαπάνες που μειώνουν το φόρο
20 Μαρτίου 09 05:06 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
ΝΟΜΟΣ 2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΦΕΚ Δημοσίευσης: Α151 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον : 3697/2008) Aρθρο 8 [..] η) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο κάτω δαπανών, που δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν: αα) του ποσού που καταβάλλεται για

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Do we really need transparent displays on mobile devices?
19 Μαρτίου 09 01:48 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is my comment to the “Microsoft Vision of 2019” article at Fast Company : Regarding transparent LCDs on mobile devices, you could fake them: When you hold the mobile device in the air, they can just have a camera at their back and display what the camera sees with superimposed contextual digital information ( Augmented Reality ). See Intel's OpenCV Computer Vision open source library

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
World Builder short film by Bruce Branit
19 Μαρτίου 09 11:46 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
You should definitely watch “ World Builder ” video by filmmaker Bruce Branit (owner of Branit VFX visual effects company). Very cool visual effects and a really touching end at this short film.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ – Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας
17 Μαρτίου 09 04:14 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19." ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρθρο 5α.παρ.2 Το ΥΠ.ΕΣ. δημιούργησε πρόσφατα την πολύ χρήσιμη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Ancient Greek Antikythera Mechanism – video from Nature journal
07 Μαρτίου 09 10:11 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Have you heard of the Antikythera mechanism? A remarkable exhibit of Ancient Greek technology… Part 1: Part 2:

Διαβάστε περισσότερα »

The Content Building Blocks of Web Content Management - The CMS Myth
01 Μαρτίου 09 11:27 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
From The CMS Myth blog, here’s a fine article listing and explaining in brief The Content Building Blocks of Web Content Management . For those who haven’t heard about CMS, they’re Content Management Systems, a market that is expected to grow more in 2009, despite the economy’s downturn, since organizations seek to make best use of the web and its potential for advertising and direct

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Ban the cruel Seal Trade
01 Μαρτίου 09 01:31 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
An important call from Humane Society International : This Spring, the European Parliament will vote on a proposal to ban seal product trade. This is an historic opportunity for the Parliament to save millions of seals from indiscriminate slaughter. Help convince Members of the European Parliament to end the cruel seal product trade! Please add your name to our petition to show your

Διαβάστε περισσότερα »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές