Παρουσίαση με Ετικέτες

HowTo: Use WSL2 with Docker Desktop instead of Hyper-V backend
25 Ιουνίου 21 07:18 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At installation guide of Docker Desktop one reads: Containers and images created with Docker Desktop are shared between all user accounts on machines where it is installed. This is because all Windows accounts use the same VM to build and run containers. Note that it is not possible to share containers and images between user […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
HowTo: make raw_input & input work the same in both Python 2 and 3
10 Ιουλίου 20 04:00 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Was just trying to make a Python 2 script work in Python 3 and at first it seemed I just needed a small change to add missing parentheses to the argument of a couple of print statements. But then another issue came up, it wasn’t understanding the command raw_input(somePrompt) that was occuring at various places […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , ,
HowTo: Use DISM and SFC tools to check+fix your Windows installation
14 Απριλίου 20 10:28 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you’re having issues with your Windows 7 or newer, you should consider whether its installation has become corrupted (due to malicious software or hard drive errors). After doing a disk check (say by right clicking the appropriate drive under my computer and selecting Properties, then Tools tab and Error checking) and a complete virus […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , , ,
Twitter #bot or not? Posing as Automation/AI specialist & Python guru
05 Ιουνίου 18 12:46 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I just came across this strange thing on twitter: Received a notification that some “Virginia A. Osborn” liked a tweet of mine that was a) in Greek b) totally of a subset of Greek residents interest, highly unlikely it would have meant anything to a person with a foreign name. Then I saw that twitter […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Fix: How to remove Trovigo.com, SearchProtect, restore Internet Options
14 Μαΐου 14 09:35 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Trovigo.com is an unwanted search engine hijacker that renders Internet Options of Windows / Internet Explorer inaccessible. To restore them on an older Windows XP installation, one way that I’ve found to work is to update Internet Explorer to a newer version, aka IE 8 (say via the embedded Windows Update facility or Microsoft Update […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
HowTo: Remove invalid filename characters in .NET
12 Ιουλίου 13 11:28 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In ClipFlair Studio I use DotNetZip (Ionic.Zip) library for storing components (like the activity and its nested child components) to ZIP archives (.clipflair or .clipflair.zip files). Inside the ZIP archive its child components have their own .clipflair.zip file and so on (so that you could even nest activities at any depth) which construct their filename […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , , ,
IIS FTP login fails after Windows platform update for Server 2008 R2
27 Φεβρουαρίου 13 05:00 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I had recently enabled FTP access to the ClipFlair Gallery to easy its maintenance during development and after the Windows Server 2008 R2 platform update last night (together with release for Internet Explorer 10), the FTP login stopped working. To fix it, from a command prompt with administrator rights (Start/Find, type Command and right click the [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Gotcha: Image component not loading remote URLs during debugging
18 Δεκεμβρίου 12 01:13 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At ClipFlair’s Image component I use the following XAML to make it show an image from a URL that its ViewModel holds at a property named “Source”, of type Uri (URI = Uniform or Universal Resource Identifier in W3C parlance, something like a superset of the old classic URLs). <Image Name="imgContent"        HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch"        [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
Can’t step-through Silverlight file dialogs with Visual Studio debugger
02 Δεκεμβρίου 12 08:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
While stepping through “ShowDialog()” method of OpenFileDialog with Visual Studio 2010 debugger, at the Silverlight code pictured below (for loading a ClipFlair window’s stored options), I got a “Dialogs must be user-initiated” exception. Same behaviour will be shown with SaveFileDialog too, every time you try to step through the “ShowDialog()” method. This is because of [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
HowTo: Check your web browser and plugins for needed updates
25 Νοεμβρίου 12 10:49 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Qualys BrowserCheck will perform a security analysis of your browser and its plugins to identify any security issues. You can install it at https://browsercheck.qualys.com/   Another useful quick online tool (needs no installation) for checking that you do have the latest in web browser technology is Browse Happy, at http://www.BrowseHappy.com Tagged: Browser, HowTo, HTML5, Plugins, [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
HowTo: Check MSDN Subscriber downloads for tampering via SHA-1 key
24 Οκτωβρίου 12 09:35 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Supposing you have an MSDN Subscription, you could download say SQL Server 2012 Standard Edition (x86 and x64) – DVD (English) from the following URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48810 Suppose you do so and you keep that .ISO file (a CD/DVD image that you can burn to a disk using Windows 7 or Active@ ISO Burner tool, or [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
HowTo: Remove Babylon search from Mozilla Firefox address bar
03 Αυγούστου 12 03:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Babylon Search is one of the most abusive addons for Mozilla Firefox and other web browsers. It installs with other free software (most probably profiting from tracking your searching habits) and then it is quite hard even for experienced users to completely uninstall it. While maintaining other computers in the past I’ve used a combination [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Mistyping Gmail.com URL lures you into a pay-per-message scheme
10 Ιανουαρίου 12 06:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A reader of my recent article on a page faking YouTube design to lure you into subscribing for a pay-per-message you receive scheme for mobile phones, told me that they came across a very similar one by typing wikipdia.org instead of Wikipedia.org. I noticed that also typing gmial.com instead of gmail.com takes one to exactly [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
Redirecting twiitter into a YouTube-styled reward lure scheme
20 Δεκεμβρίου 11 11:54 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
While I was trying to visit twitter I suddenly was faced with this page, which although very well designed looked immediately suspicious to me, first of all because of the redirects I noticed happening at the address bar and also because the landing URL was using the word “rewardz”. Moreover the page seems to be [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV)
09 Σεπτεμβρίου 11 06:10 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently came across a very useful Microsoft tool (FCIV) that can compute and store (as XML) checksums (MD5, SHA1 or both hashes) of folders/files you want and can also be used to later on verify the checksum lists to see if they’ve been tampered with. Would be nice to have a GUI wrapper around [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
How to disable (and re-enable) Lenovo VeriFace without uninstall
08 Σεπτεμβρίου 11 01:53 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I own a Lenovo IdeaPad S10-3t and I’m pretty satisfied with it (apart from the glossy screen and the bevel border arround the touchscreen that doesn’t allow you to easily touch near the screen edges – and would much prefer a NVidia GPU instead of Intel Graphics Accelerator which doesn’t support WDM1.1 btw [keep on [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
A new(?) kind of spam in blog comments
04 Δεκεμβρίου 10 12:17 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
WordPress just asked me to moderate a comment saying "of the many video clips that i download, i always watch those that are very funny" (with some emoticon ASCII chars following it). It was a comment on a post of mine about LvS which is related to video, so it looked ok, but the URL [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Is Java Plugin a threat to your computer's security?
29 Ιουλίου 10 04:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just recently I took upon the task to remove some trojans from a system that was showing AdultFriendFinder ads when the user was conducting searches on the Internet. Searching for the cause of the infection, since the user had been very cautious in the first place (however not consistently using an antivirus due to machine performance issues), the most probable security hole on the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Watch out for "Firefox security" at your Mozilla Firefox add-ons
29 Ιουλίου 10 11:40 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you go to Tools / Add-ons menu (might be calling them "Plugins" or "Extensions", don't remember the exact English text there) at Mozilla FireFox, do you see one called "Firefox security" there with subtitle "Internal security options editor."? If so, then uninstall it immediately, it's Trojan JS/Dursg.C or a variant. See more info at the JS/Dursg.C

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Embrace Life - always wear your seat belt (Touching video)
07 Φεβρουαρίου 10 06:14 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Ο δεκάλογος της οδικής ασφάλειας
03 Φεβρουαρίου 10 08:33 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Από το ενημερωτικό δελτίο της Ολυμπίας Οδού , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.): Η ασφαλής οδήγηση είναι και φιλική προς το περιβάλλον Η συνομιλία μέσω κινητού με χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης ή Bluetooth επιτρέπεται. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε ότι μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Αποφεύγουμε τις σοβαρές συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Πανευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης - 112
17 Νοεμβρίου 09 04:34 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
1 1 2 - είναι ο Πανευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτου ανάγκης (ενιαίος για Αστυνομία, Ασθενοφόρο ή Πυροσβεστική) και αντικαθιστά όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Η κλήση είναι δωρεάν από κινητό και σταθερό. Το σημαντικότερο όλων: εντοπίζει τη θέση του καλούντος για όσους ταξιδεύουν και δεν γνωρίζουν την ακριβή θέση του ατυχήματος. Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με έρευνα της

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Free antivirus from Microsoft: Windows Security Essentials
30 Σεπτεμβρίου 09 06:46 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Microsoft Security Essentials provides real-time protection for your home PC that guards against viruses, spyware, and other malicious software. It is a free download (note that your PC must be running genuine Windows) from Microsoft. It’s easy to tell if your PC is secure — when you’re green, you’re good. The antivirus runs quietly and efficiently in the background without interruptions

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Apples and Oranges
13 Αυγούστου 09 08:52 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was just reading a promotional e-mail from Apple on MacBook Pro . Quoting: The Mac can even run Windows—so it's compatible with the PC world.** With one exception: It doesn't get PC viruses. Pure marketing talk hiding the following facts: 1) There are antivirus products for Macs and they do have a use 2) Running Windows on the Mac (either in a VM or using BootCamp to boot directly

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές