Ιανουάριος 2010 - Δημοσιεύσεις

fix: Error code 80240016 when installing Windows Defender definition update
21 Ιανουαρίου 10 06:31 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
When running the free online Windows Live OneCare antivirus/maintenance scanner (available as an ActiveX control hosted in a webpage - for Internet Explorer only), you may notice that Windows Update can't install Windows Defender definition updates, saying that Windows Defender is installing other updates at that moment. This message is misleading, just close the Windows Live OneCare

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος με master - Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
21 Ιανουαρίου 10 02:39 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση 437/12.02.2009 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του Διπλώματος Μηχανικού με Master, αποφάσισε να χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικό πιστοποιητικό. Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αποφοίτων γίνονται ήδη δεκτές στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής, στη διεύθυνση: Κοσμητεία Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα »

OpenGov.gr: Ανασχεδιασμός κυβερνητικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
05 Ιανουαρίου 10 06:39 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Από το labs.opengov.gr : Ανοικτό κάλεσμα – Ανασχεδιάζουμε… Ποιος είναι κατάλληλος για να σχεδιάσει μια δημόσια υπηρεσία; Ποιος είναι κατάλληλος για να την αξιολογήσει: να κρίνει αν εξυπηρετεί τους χρήστες, αν δημιουργεί αποκλεισμούς, αν προωθεί την διαφάνεια; Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης, η νέα κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και την δημιουργικότητα των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
ΥΠΕΠΘ: Ηλεκτρονική Διαπίστευση ιστολογίων (blogs)
05 Ιανουαρίου 10 02:18 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Στον δικτυακό τόπο του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( http://www.ypepth.gr/docs/blogs_100104.doc ) έχει αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με την ηλεκτρονική διαπίστευση ιστολογίων (blogs): Ηλεκτρονική Διαπίστευση ιστολογίων (blogs) Στο πλαίσιο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για το νέο ρόλο του διαδικτύου σε ζητήματα ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνειας αλλά

Διαβάστε περισσότερα »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές