Νοέμβριος 2011 - Δημοσιεύσεις

VB gotcha: when If function isn’t equivalent to an If-Then-Else block
25 Νοεμβρίου 11 01:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just got bitten by the following: Dim takeN As Integer = If(Integer.TryParse(EdTake.Text, takeN), takeN, itemsCount) I had used that instead of writing in 2 lines: Dim takeN As Integer If not Integer.TryParse(EdTake.Text, takeN) then takeN = itemsCount However, there’s an important difference: “If” is a function, so its arguments are evaluated at call-time. The “If” [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , ,
Fix: Visual Studio 2010 XAML Designer output for WP7 light theme
14 Νοεμβρίου 11 05:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The other day I submitted my 1st Windows Phone 7 application via http://create.msdn.com Having registered for free as a student developer (being a PhD student on Robotics) via http://dreamspark.com I could only try my 1st app on WP7 emulator – when it gets accepted I will be able to have my WP7 phone unlocked to [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Daniel Wolpert @ TED: The real reason for brains
07 Νοεμβρίου 11 03:02 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Tagged: AI, Brain, Inspiration, Neuroscience, Robotics, Talks, TED, Wolpert
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές