Σεπτέμβριος 2011 - Δημοσιεύσεις

Google: Χαμένοι στη μετάφραση
22 Σεπτεμβρίου 11 05:02 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Τραγική η αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά πολλές φορές. Το Google Toolbar στην παραπάνω εικόνα έχει μεταφράσει το AD (Active Directory) σε μ.Χ. (Μετά Χριστόν) για τα χρήσιμα (για πληροφορικάριους μόνο φυσικά) εργαλεία AD Explorer και AD Insight της SysInternals (που είναι εδώ και κάμποσο καιρό πλέον μέρος της Microsoft). Tagged: Active Directory, Automation, Fail, Google, [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
How to sort text lists in Word 2010
22 Σεπτεμβρίου 11 02:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A very useful action in Microsoft Word is that of text sorting. You select some rows of text and then use the icon “AZ” on the “Home" tab of Word’s ribbon UI. At the dialog that appears you usually would want to “Sort by: Paragraphs”, select “Type: Text” and choose whether you want to sort [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
How to change text case in Word 2010
22 Σεπτεμβρίου 11 02:37 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The “Change Case” action (portrayed by an “Aa” icon) is a useful one that is usually not noticed by Microsoft Word 2010 users (although often sought for and not spotted by many – probably because somebody misnamed the respective ribbon tab as “Home” instead of “Edit”). It provides several options, the most useful being “UPPERCASE” [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Launching MATLAB with no UI (headless) for remote automation
22 Σεπτεμβρίου 11 01:46 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I’m sharing here an answer I just gave at: http://stackoverflow.com/questions/3100251/can-i-run-matlab-on-windows-with-ui-just-that-the-code-runs-on-remote-server/7507515#7507515 for archiving, since this may interest fellow Roboticists Launching MATLAB on a server without the GUI is covered thoroughly at http://blogs.mathworks.com/desktop/2010/02/22/launching-matlab-without-the-desktop/ you should also read the user comments/discussion there e.g. you can use start matlab -nosplash -nodesktop -nojvm -minimize -r "testcommand,quit" if not using Java [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Gotchas at Wait for a shelled app to finish (with/out timeout) with .NET
21 Σεπτεμβρίου 11 06:47 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I came across a useful Microsoft Support sample called “How to wait for a shelled application to finish by using Visual Basic 2005 or Visual Basic .NET” at http://support.microsoft.com/kb/305368 However, note that there are several gotchas with the code supplied there (just informed Microsoft on that, hope they take notice). Also the article points to [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Kotsovolos: Case of a failed e-mail campaign
13 Σεπτεμβρίου 11 08:20 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently received a promotional e-mail from an e-shop I mainly use to buy home appliances in Greece that was really funny: at the top offer there was a TV, but although the e-mail had been just sent (judging from its date/time stamp) the image already had a mark “exhausted” on it. Obviously it was [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV)
09 Σεπτεμβρίου 11 06:10 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently came across a very useful Microsoft tool (FCIV) that can compute and store (as XML) checksums (MD5, SHA1 or both hashes) of folders/files you want and can also be used to later on verify the checksum lists to see if they’ve been tampered with. Would be nice to have a GUI wrapper around [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
How to disable (and re-enable) Lenovo VeriFace without uninstall
08 Σεπτεμβρίου 11 01:53 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I own a Lenovo IdeaPad S10-3t and I’m pretty satisfied with it (apart from the glossy screen and the bevel border arround the touchscreen that doesn’t allow you to easily touch near the screen edges – and would much prefer a NVidia GPU instead of Intel Graphics Accelerator which doesn’t support WDM1.1 btw [keep on [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές