Ιούλιος 2009 - Δημοσιεύσεις

PopFly shutting down – free tool to bulk download public PopFly games and play offline
23 Ιουλίου 09 01:37 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
More bad news from Microsoft : On August 24, 2009, the Popfly service will be discontinued and all sites, references, and resources will be taken down. After August 24 th , access to one’s Popfly account, including any games and mashups they’ve created, will be discontinued. Luckily, there’s an utility called Popfly Game Downloader available (from Microsoft’s Coding4Fun website) that

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
MSN Video’s Soapbox service shutting down
23 Ιουλίου 09 12:50 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Bad news regarding Soapbox service from the MSN Video Team: MSN will no longer offer Soapbox, the user generated video service within MSN Video, as of August 31, 2009. Beginning on July 29, you will no longer be able to upload videos to Soapbox. People who have uploaded videos to Soapbox will have until August 31, 2009 to download them. Please make sure you download your videos by this

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Talking of rubbish (and recycling)
21 Ιουλίου 09 02:22 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here’s an interesting note found at some product packaging accompanying leaflet: The symbol of the “rubbish bin on wheels, barred with a a black bar shown under the bin” indicates that this equipment has been put on sale after 13th August 2005 , and must be recycled.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft Press E-Reference Libraries discount offer
16 Ιουλίου 09 12:55 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here’s a valuable learning offer from Microsoft Press newsletter: 25 Percent Discount on Microsoft Press E-Reference Libraries The Microsoft Press E-Reference Libraries are a premium online collection of Microsoft Press books, along with a powerful search tool to quickly find the answer, code snippet, or troubleshooting tip that you need. Customize your library with your own bookmarks

Διαβάστε περισσότερα »

Eye On Earth - Water Watch (from EU’s EEA)
10 Ιουλίου 09 10:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
EEA has produced a useful interactive map of water quality called Eye on Earth – Water Watch with the nice feature of user comments / voting on river or sea beaches’ quality. They use Virtual Earth technology, now called Bing Maps as it seems, since Microsoft has integrated it into the Bing search engine (for more apps using this technology see the Bing Maps Gallery ). Here are the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Infinite zoom-in photograph by National Geographic Magazine
10 Ιουλίου 09 09:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Infinite photograph is a very cool Flash application by National Geographic Magazine . It shows nature photographs and when you zoom-in, each pixel of the photo is another nature photo. When you eventually zoom-in to one of those photos and then zoom a bit more you see that photo’s pixels are also made of other nature photos and so on (that’s why they call it infinite). Reminds a bit

Διαβάστε περισσότερα »

Ban software patents from EU
08 Ιουλίου 09 12:47 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Vision Research – Illusions Demos by Arthur Shapiro
07 Ιουλίου 09 01:11 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you like optical illusions you should definitely checkout Arthur Shapiro’s website on vision research. There are many Flash demos there showing amazing optical illusions and allowing one to play with various parameters to alter and explore those effects. I especially liked the “Swimmers Eels” demos shown at the bottom and the phrase “Research generated phenomena, not phenomena generated

Διαβάστε περισσότερα »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές