Απρίλιος 2012 - Δημοσιεύσεις

workaround: Silverlight Rect class missing ‘bool Contains(Rect)’ method
29 Απριλίου 12 08:20 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I’ve been looking into porting Kael Rowan’s ZoomableCanvas (related to ZUI code used in Code Canvas, Debugger Canvas etc. VisualStudio add-ons) from WPF to Silverlight. One of the issues I found was that Silverlight’s Rect class (I guess this is a case for .NET Compact Framework in general) doesn’t have a method to check if [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Γιατί παρατάθηκε η χρήση της εφαρμογής περιουσιολογίου στο Taxisnet
02 Απριλίου 12 05:05 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Πρόσφατα το Taxisnet έδωσε άτυπη παράταση χρήσης της εφαρμογής περιουσιολογίου για τον έλεγχο και διόρθωση (χωρίς πρόστιμο) των παλαιότερων δηλώσεων E9 (μεταβολών περιουσιακής κατάστασης) για τις ημερομηνίες 1-1-2009, 1-1-2010, 1-1-2011, που κανονικά έληγε τέλος Μαρτίου. Προφανώς όλοι μπήκαν τελευταία στιγμή στο σύστημα και “γονάτισε”. Τα μηνύματα σφάλματος πάντως που έδινε δεν ήταν καθόλου φιλικά στο [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές