Παρουσίαση με Ετικέτες

HowTo: Tell IE to use compatibility mode without editing your web pages
22 Αυγούστου 14 07:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
at http://www.mono-software.com/Mono/Pages/Discussion/dtopic/_YyUBIlx5kiqHaNqAQeltg/br-brake-bug-in-IE11-and-clipflair-text-editor/ one reads: We are using Telerik’s rich text editor (RadEditor), and it seems that RadEditor has specific behaviour regarding insertion of break tags. To circumvent this issue please try to add host header in ISS 7 (website level): Name = "X-UA-Compatible" Value = "IE=EmulateIE10" Or, you can insert Html Meta tag on a […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , , ,
Set default document for IIS via web.config at Silverlight Web project
13 Ιουλίου 12 04:29 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
When you tell the Visual Studio IDE to generate a web project (instead of just using an autogenerated page) for a Silverlight project, it creates a project named SilverlightAppName.Web with a SilverlightAppNameTestPage.aspx (ASP.net) and an SilverlightAppNameTestPage.html. Either one can be served from a web server (obviously the .aspx one from IIS or any web server [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Troubleshoot: WCF HTTP Error 404–Not Found
21 Μαΐου 12 05:09 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Copying from MPPVE (formerly RCE) documentation: …might indicate that WCF is not correctly configured. To resolve the WCF issue The error returned is a “HTTP Error 404 – Not Found”. This might be due to an issue with the WCF scriptmaps registrations. To solve this issue: Open a command line console as Administrator Browse to [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
YouTube (Google) 502 error page
14 Ιανουαρίου 12 12:53 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Note the page title says “Error 502 (Server Error)!!1” Tagged: Error 502, Errors, Google, HTTP, Server, YouTube
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Η σελίδα σφάλματος του YouTube
02 Δεκεμβρίου 11 10:34 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
500 Internal Server Error Λυπούμαστε, κάτι δεν πήγε καλά. Η διευθέτηση του ζητήματος έχει ανατεθεί σε μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μαϊμούδων. If you see them, show them this information: IH6pYV6uW08aEw7RTmh2nctOCLKwYBoSQTT250UKk1Aq9OGTSu0MO16kB8kH IX8I1EZVDq2NHuva2SRpXGL6hG38xdffPCV3YBYJu8LVe1L9r7vz_fQrTavV aEsYIAILDGIATDB2OC78kZeqDUS9jeQzQqBiA6_Q7RDGkivkzT6XcaChvBAI TVWzwDPaNPJV8J7m2aqxgprbkCwzzcIfMD1toWoe4cbls7NqoBvCYAEsfZKD HlQ_3ylykRbFkJfi1HapcCFYJvnFB-6wyNYtgciyVuTEcieOHUq3-6zSAHk9 jzA1y2nndSZdSonvl5QTyCxWlrUzJR-ILxQuCmLI7iJgjl6r6rJCiR0G4ETR 4saaalM-MS2GGaikabqbENBLmtcerB5ZM37s-CgMgfbgxjTDb6__Te4_hveU H0mFIVTykRF3KkJKNTbKnXgzZ8l3OxU1KFiPL3Qsbnk5XADrMx1ThvgRWS-C wANkQ3C7EM0TDm0Xfwl4lVg2tE_eGmdktkmSzIpK3mnzZMUJ5TPhpchuoE_H kSIcV16f_p2phAfJsjbwKs11szwt_HLlEyeH1MUizpvNcrMh8qzDcd2H8siN mtkBjG0NrRjPyh2Cv8VIxfY__LpSJQ5J-V8t7ee9wFgmRrwL0MbzOopueiV_ SccnIpDai8vLFWAnAUr_AsNKKmHMd8BMEb2tiPinyoZUspbc1ad8cmn0_QUm EeXVbx0G3pSdnESz-5zD0gg2xCmtJg3xKIaYSF5rKAGS5nnDLoneX3D5SPoQ aIpRDo_-edF48zLYG5hmI2QSrUKiIuZreHmdw7YELfs5J6JJcWHDXfFTrHaY Irm6IGuf8-P9XmgbaRbSH8Do-p2Q5-Jpr2ZlzcESPusTn2ZG-qu6Ootp3g9n v0tNtWeV9FJN9_BPUNuQUZ8OzFwR3m92UuFQbP91wrhTcf3GI8aO8aQInR0H OjVNyUM_xfy7LVcaZM3wE7Q109fIa0wjoOT5-YgwM39YqFp850lCdCCGQ_6E L_0YPv_J0x9ICvFRS1H00CpkAE4umSnqMgIXNyGQvXLCEyVR-sgNlZmSdgK1 CWSmjq7FQAB2g-6xiBHYpFLCSn3GQiaZDdhBw1hSKpqwcbl-WpjP8Dr9_eiP 52HOndQj2dIYwsyqk7NpFWY7yqneAYApZfr062sC9UggAFfW3f3hW0LalNvp 6gtogSkhpkx_ZgTkbqg3AVZT7VdEJ0cD_MFGBwIQ93HfTJKXVfXvDPPw70H4 WlyvuHFB9x7PR-ZWwftrR_PDsgKL31aVnR5VB328YalCHZbcX6vCv2Sg7X2N mCo1TwAOx0tPf0R85Z0_PjqhkhQp91xEMZlDEHDZ0QAPyDaR1Ud4mnMcKf5v UjMxY0D4HNknezAOa7iUYzySU_dUinT9U9YC1bSSFEcAkDluIi_BP-z8nyzb 2UYfOJrbVa6kFmNbno3cK5xYQk7VxBp2SDTowexy0MVxuCPF9sWye8vkHKXx WoQUgJ8xM7t0-uUfv4OUWVo4NVh7YTUZAbMrnSI1B17nJseXYBO7KeJxARIs [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές