Απρίλιος 2009 - Δημοσιεύσεις

MVP Award Program Blog
30 Απριλίου 09 12:45 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Grab this badge here!

Διαβάστε περισσότερα »

Windows 7 driver for CMI9880 (Azalia) codec for P5GD2-X mb
27 Απριλίου 09 04:10 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just updated an older posting of mine on how to find a Vista (and Windows 7!) sound driver for CMI9880 sound chip on ASUS P5GD2-X and similar motherboards. If you've been bitten by this issue check it out...

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Favicon Maker – free online tool to make URL shortcut icon for your website
25 Απριλίου 09 12:16 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Favicon maker is an easy to use free online tool from DynamicDrive to make a Favicon , that is icons for your websites that browsers (and the Windows Explorer too) use for URL shortcuts.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
21 Απριλίου 09 09:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Υπουργική Απόφαση για τις τράπεζες Ζ1-798/2008 : Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις Να δούμε πότε θα εφαρμοστούν οι νόμοι στο Ελλαδιστάν - θα υποχρεώσει ποτέ το κράτος και η βουλή να δώσουν ποτέ πίσω όλα αυτά τα χρήματα οι αναίσχυντοι κλέφτες;

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Free e-books and other offers from Microsoft Press
15 Απριλίου 09 11:54 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
From Microsoft Press newsletter: Microsoft Press 25th Anniversary "Free E-Book of the Month" Offers Help us celebrate our 25th anniversary with a free e-book offer. Read your Microsoft Press Book Connection Newsletter for notification of offers, and to register and download the selection each month. The monthly free e-book offer can be found in the top right corner of this

Διαβάστε περισσότερα »

Free IT resources from Microsoft TechNet
15 Απριλίου 09 12:57 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here is a list of useful free IT resources right from the horse’s mouth : Microsoft is making substantial efforts to provide customers with tools and services aimed at increasing the successful deployment and healthy operation of Microsoft products within customer environments. To that end, here is a list of free resources from Microsoft TechNet designed with IT Professionals in mind.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft SharePoint Designer is now free!
09 Απριλίου 09 04:12 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
According to a recent Microsoft announcement on SharePoint Designer , they're making SharePoint Designer available for free. You can download Microsoft SharePoint Designer from Microsoft Downloads website. Software Assurance subscribers will get in return upgrade rights to Microsoft Expression Web tool.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές