Παρουσίαση με Ετικέτες

HowTo: change color of validation messages in ASP.net MVC
02 Νοεμβρίου 18 02:35 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you need to customize the colors (or do more restyling) of validation messages in ASP.net MVC, the following snippet from a discussion on ASP.net forums should be useful: Add to Content/Site.css: /* styles for validation helpers */ .field-validation-error {     color: #b94a48; } .field-validation-valid {     display: none; } input.input-validation-error {     border: 1px […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
Fix: Windows Update 0x8e5e03fa, 0x800703fa errors
20 Νοεμβρίου 17 03:15 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sometime ago, I was receiving errors 0x8e5e03fa and 0x800703fa on several pending updates at Windows 10’s Update pane (found at Settings / Updates & Security / Windows Update from the Start menu). The updates history wasn’t showing many more details, but could see Knowldege Base article numbers (KBxx) for some pending cummulative updates. Trying to […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
Fix: VSIX installer error – SignatureDescription could not be created
10 Οκτωβρίου 15 02:13 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is my answer at: http://stackoverflow.com/questions/31552082/vsix-installer-signaturedescription-could-not-be-created-for-the-signature-algo/ to the question on why some extensions fail to install at RC (Release Candidate) versions of Visual Studio 2015, showing error “SignatureDescription could not be created for the signature algorithm supplied”. Not sure if Microsoft fixed this on purpose or by accident, but this is very useful for people […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Fix: Java ServletException: IncompatibleClassChangeError
25 Ιουνίου 13 06:49 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
was getting an error like the following at your JavaEE Servlet (Portlets are also Servlets under the hood btw): javax.servlet.ServletException: javax.portlet.PortletException: java.lang.Throwable: java.lang.IncompatibleClassChangeError: : incorrect call to interface method   at first I thought the issue was with:   <bean:message class=”someCSSstyleClass” key="someMsgKey"/>   and used instead:   <span class="someCSSstyleClass"><bean:message key="someMsgKey"/></span>   in case the “class” […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
Fix: The tag ‘TimeUpDown’ does not exist in XML namespace (Silverlight Toolkit)
14 Ιουλίου 12 07:59 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you use TimeUpDown control from Silverlight Toolkit in your XAML like below (copy pasting from CaptionGrid at ClipFlair source): <ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" > <DataTemplate x:Key="StartTimeCellTemplate"> <TextBlock Margin="4" Text="{Binding Begin}" /> </DataTemplate> <DataTemplate x:Key="StartTimeCellEditTemplate"> <!-- <TextBox Margin="4" Text="{Binding Begin, Mode=TwoWay, ValidatesOnExceptions=True, NotifyOnValidationError=true}" /> --> <input:TimeUpDown Format="hh:mm:ss" Value="{Binding Begin, Mode=TwoWay, ValidatesOnExceptions=True, NotifyOnValidationError=true}" /> </DataTemplate> … </ResourceDictionary> [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , ,
How to crash Visual Studio 2010 via (Silverlight) XAML recursion bug
12 Ιουλίου 12 04:42 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Following up on a note about Visual Studio 2010 crashing at my previous post, this is the XAML that crashes VS2010 when opened up in a Silverlight project: <UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"   mc:Ignorable="d"   d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400">   <UserControl.Resources>     <ResourceDictionary>        <Style x:Key="MyStyle" TargetType="StackPanel">          <Setter Property="Margin" Value="0,5,0,5" [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
YouTube (Google) 502 error page
14 Ιανουαρίου 12 12:53 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Note the page title says “Error 502 (Server Error)!!1” Tagged: Error 502, Errors, Google, HTTP, Server, YouTube
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Windows 7 Command Line Help mistake for IF command
15 Δεκεμβρίου 11 01:18 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you type help IF at the Windows 7 command-line (can launch this by searching at Windows Start menu search box for “Command” or by typing cmd there and pressing ENTER), you get in one of the help pages printed out for the batch files’ IF command: %ERRORLEVEL% will expand into a string representation of [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
Η σελίδα σφάλματος του YouTube
02 Δεκεμβρίου 11 10:34 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
500 Internal Server Error Λυπούμαστε, κάτι δεν πήγε καλά. Η διευθέτηση του ζητήματος έχει ανατεθεί σε μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μαϊμούδων. If you see them, show them this information: IH6pYV6uW08aEw7RTmh2nctOCLKwYBoSQTT250UKk1Aq9OGTSu0MO16kB8kH IX8I1EZVDq2NHuva2SRpXGL6hG38xdffPCV3YBYJu8LVe1L9r7vz_fQrTavV aEsYIAILDGIATDB2OC78kZeqDUS9jeQzQqBiA6_Q7RDGkivkzT6XcaChvBAI TVWzwDPaNPJV8J7m2aqxgprbkCwzzcIfMD1toWoe4cbls7NqoBvCYAEsfZKD HlQ_3ylykRbFkJfi1HapcCFYJvnFB-6wyNYtgciyVuTEcieOHUq3-6zSAHk9 jzA1y2nndSZdSonvl5QTyCxWlrUzJR-ILxQuCmLI7iJgjl6r6rJCiR0G4ETR 4saaalM-MS2GGaikabqbENBLmtcerB5ZM37s-CgMgfbgxjTDb6__Te4_hveU H0mFIVTykRF3KkJKNTbKnXgzZ8l3OxU1KFiPL3Qsbnk5XADrMx1ThvgRWS-C wANkQ3C7EM0TDm0Xfwl4lVg2tE_eGmdktkmSzIpK3mnzZMUJ5TPhpchuoE_H kSIcV16f_p2phAfJsjbwKs11szwt_HLlEyeH1MUizpvNcrMh8qzDcd2H8siN mtkBjG0NrRjPyh2Cv8VIxfY__LpSJQ5J-V8t7ee9wFgmRrwL0MbzOopueiV_ SccnIpDai8vLFWAnAUr_AsNKKmHMd8BMEb2tiPinyoZUspbc1ad8cmn0_QUm EeXVbx0G3pSdnESz-5zD0gg2xCmtJg3xKIaYSF5rKAGS5nnDLoneX3D5SPoQ aIpRDo_-edF48zLYG5hmI2QSrUKiIuZreHmdw7YELfs5J6JJcWHDXfFTrHaY Irm6IGuf8-P9XmgbaRbSH8Do-p2Q5-Jpr2ZlzcESPusTn2ZG-qu6Ootp3g9n v0tNtWeV9FJN9_BPUNuQUZ8OzFwR3m92UuFQbP91wrhTcf3GI8aO8aQInR0H OjVNyUM_xfy7LVcaZM3wE7Q109fIa0wjoOT5-YgwM39YqFp850lCdCCGQ_6E L_0YPv_J0x9ICvFRS1H00CpkAE4umSnqMgIXNyGQvXLCEyVR-sgNlZmSdgK1 CWSmjq7FQAB2g-6xiBHYpFLCSn3GQiaZDdhBw1hSKpqwcbl-WpjP8Dr9_eiP 52HOndQj2dIYwsyqk7NpFWY7yqneAYApZfr062sC9UggAFfW3f3hW0LalNvp 6gtogSkhpkx_ZgTkbqg3AVZT7VdEJ0cD_MFGBwIQ93HfTJKXVfXvDPPw70H4 WlyvuHFB9x7PR-ZWwftrR_PDsgKL31aVnR5VB328YalCHZbcX6vCv2Sg7X2N mCo1TwAOx0tPf0R85Z0_PjqhkhQp91xEMZlDEHDZ0QAPyDaR1Ud4mnMcKf5v UjMxY0D4HNknezAOa7iUYzySU_dUinT9U9YC1bSSFEcAkDluIi_BP-z8nyzb 2UYfOJrbVa6kFmNbno3cK5xYQk7VxBp2SDTowexy0MVxuCPF9sWye8vkHKXx WoQUgJ8xM7t0-uUfv4OUWVo4NVh7YTUZAbMrnSI1B17nJseXYBO7KeJxARIs [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές