Δεκέμβριος 2008 - Δημοσιεύσεις

Amazing Kinetic Illusions in Op Art - Articles
23 Δεκεμβρίου 08 05:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Stare this image for a while, do you see any motion? For more illusionist images like this one check out the article Amazing Kinetic Illusions in Op Art at Dr. Mercola 's website

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Η ελληνική «νύχτα των κρυστάλλων»
19 Δεκεμβρίου 08 05:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Επίκαιρο άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή .

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Vista Task Scheduler Error "The task image is corrupt or has been tampered with.mcupdate"
19 Δεκεμβρίου 08 05:31 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I just happened to visit Administrative Tools / Computer Management / Task Scheduler and got the error: "The task image is corrupt or has been tampered with.mcupdate" Apart from the bad syntax of the message (should say [mcupdate] at the end, not .mcupdate), you have not many clues on what is throwing this message. Only if you navigate to Microsoft / Media Center at the scheduled

Διαβάστε περισσότερα »

Amazing Animal Videos
18 Δεκεμβρίου 08 01:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you love animals like me, you should see these Amazing Animal Videos

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Some bugs of NetBeans IDE
16 Δεκεμβρίου 08 09:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
NetBeans is an IDE (and a Platform for making IDEs in general) that I like a lot (in contrast to Eclipse , which I feel is more like a sum of plugins dropped all together into a container, skyrocketing the complexity). However, while using the previous version of NetBeans IDE (6.5 has just been released), I noted various issues that I record here in case anyone with more free time can

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
NVIDIA® - Speak Visual
16 Δεκεμβρίου 08 01:30 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just came across a very cool Flash website for the Speak Visual ad campaign by NVIDIA . Very cool blending of keyed video and animation. Do try it out!

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Bjarne Stroustrup: The mis-education of software developers
15 Δεκεμβρίου 08 10:01 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Alan Zeichick's Weblog quotes a very interesting interview of Bjarne Stroustrup (the father of C++ ) at the blog post " The mis-education of software developers ", on the issue of the lack of education on programming style, even at Computer Science university departments. Bjarne believes that, “few students see code as anything but a disposable entity needed to complete the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Anders Hejlsberg - Where are programming languages going?
11 Δεκεμβρίου 08 04:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In this video from JAOO Aarhus 2008 Anders Hejlsberg takes a look at the future of programming languages and sees the trends; declarative, dynamic and concurrent. As the chief designer of the C# programming language and a key participant in the development of the .NET Framework Anders Hejlsberg has a lot to say about this development - not just as a wish but also as something that can

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Four Paths to Java Parallelism
10 Δεκεμβρίου 08 09:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
An overview of parallel programming technologies for Java. With .NET 4.0 and its parallel programming extensions it seems both camps are looking forward to the global information cloud.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Blog Images
10 Δεκεμβρίου 08 04:37 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Citizens chase away rioters at Patras, Greece
10 Δεκεμβρίου 08 04:21 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Tonight citizens actively pushed back rioters who were throwing flame bombs at the center of the Greek city of Patras . Basically, I tend to support an active citizenship behavior when Police doesn't protect people (cause of the orders they had to avoid conflicts in the fear of injuries or deaths). After all the Greek constitution calls for the Greek people to serve and defend the laws

Διαβάστε περισσότερα »

SWiSHzone.com - affordable Flash authoring tools
10 Δεκεμβρίου 08 12:42 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
For just 3 days (till 11 Dec 2008), at SWiSHzone one can get various affordable Flash authoring tools at a discount of 30%. After purchasing a license for their SWiSH Max2 product I noticed you get a coupon of 20% as a gift, so I then also got my self SWiSH Presenter which converts PowerPoint presentations to Flash (with 30% discount + 20% extra discount cause of the coupon code). So

Διαβάστε περισσότερα »

The Mom Song
09 Δεκεμβρίου 08 11:52 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If only those rioting youngsters were listening to their moms...

Διαβάστε περισσότερα »

Online test: How dangerous of a driver are YOU?
09 Δεκεμβρίου 08 11:47 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Created by The Car Connection

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Manipulating the file system from Active Scripting
07 Δεκεμβρίου 08 09:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
"Scripting.FileSystemObject" COM object can be used to manipulate the filesystem from Active Scripting code (e.g. VBScript, JScript, ActivePython etc. running in WSH [Windows Script Host] or in a classic ASP webpage). I use it in automation solutions like Word documents concatenation , PowerPoint presentations merging , or for document production based on template document

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft Store (goodbye Windows Marketplace and Digital Locker)
07 Δεκεμβρίου 08 01:21 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Microsoft pulled the plug from Windows Marketplace and the Digital Locker service (which will shut down at end of August 2009). The Windows Marketplace now refers clients to the new Microsoft Store (for Microsoft software and hardware) and to other online markets like Kagi (for Windows compatible software etc.). Hardware and software partners are given other options to showcase their

Διαβάστε περισσότερα »

Do Hybrid and Electric cars expose you to dangerous EMF?
06 Δεκεμβρίου 08 05:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Interesting reading on the issue (Hybrid/Electric cars exposing you to dangerous Electromagnetic Fields) that was raised recently by NY Times .

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Windows XP: The future
05 Δεκεμβρίου 08 08:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The article Windows XP: the facts about the future shows how a Microsoft MVP can make the difference. The persistence of a sole person made Microsoft face customers interested in downgrading Windows Vista to Windows XP in a much more clear way than the usual plastic-wrapped language of technical support responses.

Διαβάστε περισσότερα »

LvS: VB.net WinForms resources
05 Δεκεμβρίου 08 08:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here are some useful resources (components etc.) for Visual Basic.net WinForms-based applications, gathered during LvS development. Includes fixes/enhancements of mine to various components found at Codeproject . Points to a formerly private discussion thread of the the LvS software development team, that has been opened up for access, since LvS has been opensourced at Codeplex .

Διαβάστε περισσότερα »

Octapodi - cool animated love story at Santorini island scenery
05 Δεκεμβρίου 08 05:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Very nice animation, featuring two octopuses in love at (most probably) Santorini island of Greece.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
LeViS workshop: 11-12 December 2008 @ Patras/Greece
05 Δεκεμβρίου 08 12:29 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
LeViS software application is LvS (source code - using .NET 2.0 WinForms - is available at CodePlex )

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Greek TV and Radio streams on the web
04 Δεκεμβρίου 08 06:20 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
For all those Greeks around the world: Greek TV channels: http://wwitv.com/television/84.htm Once you select a station, right click on the yellow bar that IE shows at the top and select "Run" to allow the Windows Media Player ActiveX control to run. To open full screen right click the playing video, and select "Zoom > Fullscreen". To exit fullscreen mode press

Διαβάστε περισσότερα »

Visual WebGui: build AJAX/Silverlight applications with a WinForms-like designer
04 Δεκεμβρίου 08 06:02 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Visual WebGui is a clever framework that provides intuitive Windows Forms like RAD designer for developing data centric, rich AJAX & Silverlight UIs . It also allows to wrap and host existing .NET controls in Silverlight applications.

Διαβάστε περισσότερα »

Vista Start menu: Run... command
04 Δεκεμβρίου 08 05:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
You may have noticed at Vista's "Start menu" that the "Run..." command is missing. You may not miss it, since you can do most of its functionality using the "Search" area of the Start menu, but if you do miss it, you can make it show up again by right clicking the Start menu button and selecting "Properties", then select "Customize..."

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Over 60 Free Controls for WinForms and ASP.net from DevExpress
04 Δεκεμβρίου 08 05:02 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Over 60 Free Controls for WinForms and ASP.net from DevExpress (free of charge – without royalties or distribution costs)

Διαβάστε περισσότερα »

pptPlex - convert PowerPoint presentations to a zoomable canvas
03 Δεκεμβρίου 08 08:56 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
pptPlex from Microsoft Office Labs is a plug-in that explores an alternate method for presenting a PowerPoint slide deck. Using pptPlex, you can present your slides as a tour through a zoomable canvas instead of a series of linear slides. Make sure you watch their video presentation that shows the potential of this cool idea.

Διαβάστε περισσότερα »

Euro symbol in Word
03 Δεκεμβρίου 08 08:52 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just found out (by trial and error :-) that there's a quick way to insert the Euro symbol in Microsoft Word is to press CTRL+ALT+E (can use either an English or a Greek letter E, it seems to be insensitive to the current input language which is nice). Could also use Insert Symbol menu of Word, but that's much easier if you have to use it often Btw if you find that you cannot spot commands

Διαβάστε περισσότερα »

Silverlight 1.0 instead of 2.0 as optional Windows Update at Vista Business SP1 x64
03 Δεκεμβρίου 08 02:11 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently installed a Vista Business 64-bit SP1 at a client's machine and after installing all critical updates using Windows Update (or Microsoft Update in fact, which can replace Windows Update [without the user noticing any difference] also checks other Microsoft products for updates, like MS Office and SQL Server). At Microsoft Update (which is integrated at Vista into the Windows

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Building Textual DSLs using Oslo platform's M language
03 Δεκεμβρίου 08 01:29 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A very interesting presentation from pdc2008 at Channel 9 on the M language (of the Oslo platform ) and its potential in building textual DSLs (Domain Specific Languages). If they make it capable to parse binary files too, it will be surely become the swish-knife of all those interested in transcoding (like me :-)

Διαβάστε περισσότερα »

Greek Web Watch by FeedBurner
01 Δεκεμβρίου 08 04:41 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
GreekWebWatch is a webpage with interesting news about cool Greek websites (maintained by a real person as I was told, not autogenerated via content aggregation by FeedBurner as I originally thought, having visited the respective feed wrapper instead of the real blog page)

Διαβάστε περισσότερα »

GUI design: Fitts Law
01 Δεκεμβρίου 08 04:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At the nicely written article " Giving You Fitts " by Jensen Harris , the Fitts Law is presented together with how it was applied to the design of the new Office Ribbon toolbar's User Interface (UI).

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές