Δεκέμβριος 2013 - Δημοσιεύσεις

2013 in review
31 Δεκεμβρίου 13 09:30 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 48,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 18 sold-out performances for that many […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
HowTo: find max ZIndex from a collection of UIElements with LINQ
06 Δεκεμβρίου 13 03:18 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My contribution to http://stackoverflow.com/questions/1101841/linq-how-to-perform-max-on-a-property-of-all-objects-in-a-collection-and-ret Based on  another answer there, here is what I’ve just added to my enhanced version of SilverFlow library’s FloatingWindowHost (copying from FloatingWindowHost.cs at http://clipflair.codeplex.com source code) /// <summary> /// Sets the specified UIElement topmost. /// </summary> /// <param name="element">UIElement to set topmost.</param> /// <exception cref="ArgumentNullException">UIElement is null</exception> private void SetTopmost(UIElement element) […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές