Οκτώβριος 2010 - Δημοσιεύσεις

How many years does it take to get rid of these at sea?
19 Οκτωβρίου 10 04:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Προσοχή στα (κρυμένα) ψιλά γράμματα – μη δίνετε τον αριθμό του κινητού σας
11 Οκτωβρίου 10 01:08 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Το http://c5.mt-50.com/754140141.cmp δείχνει μια από τις κλασσικές διαφημίσεις υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητά (όπου χρεώνεσαι με τη λήψη! SMS) που παρουσιάζονται τάχα μου ως διαγωνισμοί, με φωνή στα ελληνικά για να τραβάει το μάτι Πέραν της παραπλανητικής διαφήμισης συνδρομητικής υπηρεσίας, οι κύριοι φροντίζουν να ανοίξει το popup παράθυρο με τέτοιο μέγεθος που να κρύβει τους [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
text transforms: TemplateFilter, TextCaseConvertion, CharConv, Dos2Unix, Unix2Dos, ClearTextFilter
05 Οκτωβρίου 10 07:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Added various tools related to text transformations at my tranXform website (30-Sep-2010 update): TemplateFilter DOS filter – parses CSV-style multi-column (";" separator) input text rows (one row per text line) and generates text based on a supplied template that is applied per input row TextCaseConvertion simple GUI-based tool to convert string to upper-case, lower-case and [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Suggestion: triple-click to select row in InputBox/TextBox and paragraph in RichTextBox
05 Οκτωβρίου 10 06:42 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In upcoming Internet Explorer version (IE9), one can triple click text in a webpage to select a whole paragraph (vs double-clicking that already existed to select a whole word) of text. A really useful feature I believe (if coupled with an accelerator to send selected content to social networks it would be even nicer) I’d [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Windows Live Writer tagging WordPress blog posts
05 Οκτωβρίου 10 06:32 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was delighted to see Windows Live Writer 2011 supports adding a WordPress blog nicely (pretty much automagically) and it even shows for each post a Tags input box at the bottom apart from the Categories option. It wasn’t showing a tags input box when working with Windows Live Spaces since it didn’t support such [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Renaming a file but preserving its sort order on Windows
05 Οκτωβρίου 10 05:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sometimes you may wish to rename a file to mark it as being not yet finished or in need to be worked on etc. In such a case on Windows if you want to make sure the filename shows first/last depending on the sort order you can prefix its name with a "_", an underscore [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,
Microsoft migrating Windows Live Spaces to WordPress blogs
04 Οκτωβρίου 10 05:03 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
After Microsoft recently killed blog statistics (even though primitive were better than anything since MS didn't allow scripting) on Live Spaces I was definitely going to move my blog elsewhere. I was considering Blogger ( http://www.blogspot.com ) since it now has a very nice theme designer and cool readymade templates (see http://tziorz.blogspot.com and http://skiadas.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Η/Υ
04 Οκτωβρίου 10 04:41 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
ΠΔ 44 – ΦΕΚ 58Α – 8 Απριλίου 2009 (διαθέσιμο δωρεάν στο http://www.et.gr) Άρθρο 1 Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Google's different page-not-found pages
03 Οκτωβρίου 10 06:30 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In fact http://www.google.com/test and http://www.google.com/test.html used to return different error page, but now it seems they've fixed this to return an error page of the same design. However still the Google logo colors are solid with not gradient as the more modern logo used at http://www.google.com Should have kept a screenshot I guess. Tried finding an old http://www.google.com/test

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Γιατί λέω όχι στις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
03 Οκτωβρίου 10 05:36 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Όπως γράφω και στην περιοχή συζητήσεων ( www.facebook.com/illegalsignsgr ) στο Facebook του illegalsigns.gov.gr σχετικά με τα θετικά της κυβερνητικής προσπάθειας για την συντονισμένη αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων: στήριξη των παραδοσιακών και νόμιμων μέσων διαφήμισης (ιδίως του τοπικού τύπου και λοιπόν ΜΜΕ που τώρα βασίζονται σε κρατικές διαφημίσεις που τα κάνουν

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Γιατί λέω όχι στις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
03 Οκτωβρίου 10 05:36 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Όπως γράφω και στην περιοχή συζητήσεων (www.facebook.com/illegalsignsgr) στο Facebook του illegalsigns.gov.gr σχετικά με τα θετικά της κυβερνητικής προσπάθειας για την συντονισμένη αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων: στήριξη των παραδοσιακών και νόμιμων μέσων διαφήμισης (ιδίως του τοπικού τύπου και λοιπόν ΜΜΕ που τώρα βασίζονται σε κρατικές διαφημίσεις που τα κάνουν εξαρτημένα πολλές φορές – πέραν του [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Launching & Searching from the Windows taskbar (PC & web)
02 Οκτωβρίου 10 06:33 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Did you know you can visit website addresses (URLs), open recent folders, URLs and commands and search your computer and the Internet right from the Windows taskbar? Just right click some empty area of the Windows taskbar and select Toolbars submenu, then check the "Address" toolbar there to show it (It's best to also install any Windows Search enhancements offered as optional

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές