Παρουσίαση με Ετικέτες

Λυπούμαστε, αλλά υπάρχουν άλλα διαθέσιμες Ετικέτες για να φιλτράρετε με αυτές.
Favicon Maker – free online tool to make URL shortcut icon for your website
25 Απριλίου 09 12:16 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Favicon maker is an easy to use free online tool from DynamicDrive to make a Favicon , that is icons for your websites that browsers (and the Windows Explorer too) use for URL shortcuts.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
21 Απριλίου 09 09:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Υπουργική Απόφαση για τις τράπεζες Ζ1-798/2008 : Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις Να δούμε πότε θα εφαρμοστούν οι νόμοι στο Ελλαδιστάν - θα υποχρεώσει ποτέ το κράτος και η βουλή να δώσουν ποτέ πίσω όλα αυτά τα χρήματα οι αναίσχυντοι κλέφτες;

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Free IT resources from Microsoft TechNet
15 Απριλίου 09 12:57 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Here is a list of useful free IT resources right from the horse’s mouth : Microsoft is making substantial efforts to provide customers with tools and services aimed at increasing the successful deployment and healthy operation of Microsoft products within customer environments. To that end, here is a list of free resources from Microsoft TechNet designed with IT Professionals in mind.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Δαπάνες που μειώνουν το φόρο
20 Μαρτίου 09 05:06 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
ΝΟΜΟΣ 2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΦΕΚ Δημοσίευσης: Α151 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον : 3697/2008) Aρθρο 8 [..] η) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο κάτω δαπανών, που δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν: αα) του ποσού που καταβάλλεται για

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Do we really need transparent displays on mobile devices?
19 Μαρτίου 09 01:48 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is my comment to the “Microsoft Vision of 2019” article at Fast Company : Regarding transparent LCDs on mobile devices, you could fake them: When you hold the mobile device in the air, they can just have a camera at their back and display what the camera sees with superimposed contextual digital information ( Augmented Reality ). See Intel's OpenCV Computer Vision open source library

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
World Builder short film by Bruce Branit
19 Μαρτίου 09 11:46 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
You should definitely watch “ World Builder ” video by filmmaker Bruce Branit (owner of Branit VFX visual effects company). Very cool visual effects and a really touching end at this short film.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ – Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας
17 Μαρτίου 09 04:14 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19." ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρθρο 5α.παρ.2 Το ΥΠ.ΕΣ. δημιούργησε πρόσφατα την πολύ χρήσιμη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
The Content Building Blocks of Web Content Management - The CMS Myth
01 Μαρτίου 09 11:27 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
From The CMS Myth blog, here’s a fine article listing and explaining in brief The Content Building Blocks of Web Content Management . For those who haven’t heard about CMS, they’re Content Management Systems, a market that is expected to grow more in 2009, despite the economy’s downturn, since organizations seek to make best use of the web and its potential for advertising and direct

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Microsoft Press 25th Anniversary "Free E-Book of the Month" Offers
21 Φεβρουαρίου 09 06:13 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
from Microsoft Press newsletter: Help us celebrate our 25th anniversary with a free e-book offer. Read your Microsoft Press Book Connection Newsletter for notification of offers, and to register and download the selection each month… These offers expire on February 25, 2009, so download the e-books today: Microsoft Visual C# 2008 Express Edition: Build a Program Now! , by Patrice Pelland

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Validation – A short movie that will make you smile (and maybe wheep a bit too)
18 Φεβρουαρίου 09 06:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Special Offers for Visual Studio 2008 and Visual Studio Team System 2008
15 Φεβρουαρίου 09 12:25 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Interesting offer from Microsoft : One can get Visual Studio.net 2008 Standard or Professional at an upgrade discount price if they’re currently using some other IDE (not have to prove it – can be using some OpenSource IDE anyway): http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/howtobuy/offers.mspx Quoting from their page: If you’re using Eclipse, ActiveState Komodo, NetBeans, Express

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Say no to physical punishment of children (touching animation)
12 Φεβρουαρίου 09 10:21 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Very touching animation, especially if you are a parent :o)

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
O Pramateftis - Life and times in Heraklion Crete 1961
08 Φεβρουαρίου 09 02:05 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Παράνομη η χρέωση για ΚΟΥΒΕΡ στα εστιατόρια
17 Ιανουαρίου 09 01:48 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Το παρακάτω είναι λίγο παλαιότερη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει υπόψη του τη σχετική διάταξη την αντιγράφω από σχετικό email που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο (επιτέλους και μια σωστή χρήση του διαδικτύου – για την αφύπνιση του καταναλωτή): Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 211 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89 «τα κουβέρ δεν χρεώνονται στους πελάτες». Συγκεκριμένα: προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Amazing Kinetic Illusions in Op Art - Articles
23 Δεκεμβρίου 08 05:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Stare this image for a while, do you see any motion? For more illusionist images like this one check out the article Amazing Kinetic Illusions in Op Art at Dr. Mercola 's website

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Η ελληνική «νύχτα των κρυστάλλων»
19 Δεκεμβρίου 08 05:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Επίκαιρο άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή .

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Amazing Animal Videos
18 Δεκεμβρίου 08 01:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you love animals like me, you should see these Amazing Animal Videos

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Some bugs of NetBeans IDE
16 Δεκεμβρίου 08 09:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
NetBeans is an IDE (and a Platform for making IDEs in general) that I like a lot (in contrast to Eclipse , which I feel is more like a sum of plugins dropped all together into a container, skyrocketing the complexity). However, while using the previous version of NetBeans IDE (6.5 has just been released), I noted various issues that I record here in case anyone with more free time can

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
NVIDIA® - Speak Visual
16 Δεκεμβρίου 08 01:30 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just came across a very cool Flash website for the Speak Visual ad campaign by NVIDIA . Very cool blending of keyed video and animation. Do try it out!

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Bjarne Stroustrup: The mis-education of software developers
15 Δεκεμβρίου 08 10:01 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Alan Zeichick's Weblog quotes a very interesting interview of Bjarne Stroustrup (the father of C++ ) at the blog post " The mis-education of software developers ", on the issue of the lack of education on programming style, even at Computer Science university departments. Bjarne believes that, “few students see code as anything but a disposable entity needed to complete the

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Anders Hejlsberg - Where are programming languages going?
11 Δεκεμβρίου 08 04:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In this video from JAOO Aarhus 2008 Anders Hejlsberg takes a look at the future of programming languages and sees the trends; declarative, dynamic and concurrent. As the chief designer of the C# programming language and a key participant in the development of the .NET Framework Anders Hejlsberg has a lot to say about this development - not just as a wish but also as something that can

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Four Paths to Java Parallelism
10 Δεκεμβρίου 08 09:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
An overview of parallel programming technologies for Java. With .NET 4.0 and its parallel programming extensions it seems both camps are looking forward to the global information cloud.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Online test: How dangerous of a driver are YOU?
09 Δεκεμβρίου 08 11:47 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Created by The Car Connection

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Manipulating the file system from Active Scripting
07 Δεκεμβρίου 08 09:07 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
"Scripting.FileSystemObject" COM object can be used to manipulate the filesystem from Active Scripting code (e.g. VBScript, JScript, ActivePython etc. running in WSH [Windows Script Host] or in a classic ASP webpage). I use it in automation solutions like Word documents concatenation , PowerPoint presentations merging , or for document production based on template document

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Do Hybrid and Electric cars expose you to dangerous EMF?
06 Δεκεμβρίου 08 05:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Interesting reading on the issue (Hybrid/Electric cars exposing you to dangerous Electromagnetic Fields) that was raised recently by NY Times .

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία:
Περισσότερες Δημοσιεύσεις Επόμενη »

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές