Νοέμβριος 2010 - Δημοσιεύσεις

Bug: Google Maps rendering exotic place names onto Patras, Greece
23 Νοεμβρίου 10 02:47 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Seems that day (8 Aug 2010), Google Maps system had been drinking or something, else I can’t explain how “Cara Oasis” and other exotic place names (in Arabic script?) were rendered onto a map for the outskirts of Patras, Greece.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Bug: “The disk is full” at base.bundle.js of #NewTwitter
23 Νοεμβρίου 10 02:40 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sometime ago I got the above error screen (after clicking on the error notice at the statusbar) on IE8/Vista at the new Twitter UI (aka #NewTwitter). Exactly what does “The disk is full.” error mean to say? Wonder if twimg.com (probably used to host images served by Twitter like avatar images) was itself running out [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Bug: Microsoft Office (2007) Diagnostics misleading summary view
23 Νοεμβρίου 10 02:30 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At Office (2007) Diagnostics tests I’d expect more fine-grained status codes (rather than a mere “Completed”) so that the Summary view wouldn’t mislead you to think all the identified problems have been corrected. After all not many people would click on the “Detailed results” based on the falsely positive summary as pictured above.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές