Παρουσίαση με Ετικέτες

fix: can’t send SMTP e-mail via OTEnet.gr when using other network
28 Μαΐου 13 03:26 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
If you have an e-mail account @otenet.gr you may find out that when connecting your laptop to another network (say you’re travelling) you can’t send SMTP e-mails. To fix this make sure you set your STMP server settings to use SSL encryption and provide the port number 465 for connection. If you use Outlook (Express) […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
Κέντρο Οδικών Πληροφοριών (ΚΟΚ, άρθρο 108), υπάρχει;
28 Φεβρουαρίου 11 12:44 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf), διαβάζω για πρόβλεψη ίδρυσης φορέα διαχείρισης και διάχυσης πληροφοριών (υποθέτω εννοεί ως OpenData) κυκλοφοριακής κίνησης κλπ. Άρθρo 108 Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών 1. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης μπoρεί να ιδρυθεί Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών (K.O.Π.), μη επιχoρηγoύμενo από [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Bug: Google Maps rendering exotic place names onto Patras, Greece
23 Νοεμβρίου 10 02:47 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Seems that day (8 Aug 2010), Google Maps system had been drinking or something, else I can’t explain how “Cara Oasis” and other exotic place names (in Arabic script?) were rendered onto a map for the outskirts of Patras, Greece.

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές