Ιανουάριος 2015 - Δημοσιεύσεις

Gotcha: Worksheets property is read-only, Sheets is not – Excel Workbook
26 Ιανουαρίου 15 07:27 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My contribution to: http://stackoverflow.com/questions/14109102/how-do-i-add-a-worksheet-after-all-existing-excel-worksheets   Seems Worksheets property is read-only Returns a Sheets collection that represents all the worksheets in the specified workbook. Read-only Sheets object. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff835542(v=office.15).aspx whereas Sheets is the real thing where you can also add Sheets dynamically A collection of all the sheets in the specified or active workbook. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff193217(v=office.15).aspx Tagged: API, […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Suggestion: Making Intellisense in Visual Studio more Intelligent
04 Ιανουαρίου 15 11:42 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just sent this to the Visual Studio team via the “send a frown” button: pressing CTRL+SPACE after "buttonDropDown." (see screenshot) seems to give me suggestions of members of buttonDropDown that aren’t a fit to the Rectangle object that I’m trying to assign to I suppose you do so since I could eventually drill down into […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές