Παρουσίαση με Ετικέτες

How many years does it take to get rid of these at sea?
19 Οκτωβρίου 10 04:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
Προσοχή στα (κρυμένα) ψιλά γράμματα – μη δίνετε τον αριθμό του κινητού σας
11 Οκτωβρίου 10 01:08 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Το http://c5.mt-50.com/754140141.cmp δείχνει μια από τις κλασσικές διαφημίσεις υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητά (όπου χρεώνεσαι με τη λήψη! SMS) που παρουσιάζονται τάχα μου ως διαγωνισμοί, με φωνή στα ελληνικά για να τραβάει το μάτι Πέραν της παραπλανητικής διαφήμισης συνδρομητικής υπηρεσίας, οι κύριοι φροντίζουν να ανοίξει το popup παράθυρο με τέτοιο μέγεθος που να κρύβει τους [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: ,
text transforms: TemplateFilter, TextCaseConvertion, CharConv, Dos2Unix, Unix2Dos, ClearTextFilter
05 Οκτωβρίου 10 07:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Added various tools related to text transformations at my tranXform website (30-Sep-2010 update): TemplateFilter DOS filter – parses CSV-style multi-column (";" separator) input text rows (one row per text line) and generates text based on a supplied template that is applied per input row TextCaseConvertion simple GUI-based tool to convert string to upper-case, lower-case and [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Suggestion: triple-click to select row in InputBox/TextBox and paragraph in RichTextBox
05 Οκτωβρίου 10 06:42 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In upcoming Internet Explorer version (IE9), one can triple click text in a webpage to select a whole paragraph (vs double-clicking that already existed to select a whole word) of text. A really useful feature I believe (if coupled with an accelerator to send selected content to social networks it would be even nicer) I’d [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Windows Live Writer tagging WordPress blog posts
05 Οκτωβρίου 10 06:32 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was delighted to see Windows Live Writer 2011 supports adding a WordPress blog nicely (pretty much automagically) and it even shows for each post a Tags input box at the bottom apart from the Categories option. It wasn’t showing a tags input box when working with Windows Live Spaces since it didn’t support such [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Renaming a file but preserving its sort order on Windows
05 Οκτωβρίου 10 05:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sometimes you may wish to rename a file to mark it as being not yet finished or in need to be worked on etc. In such a case on Windows if you want to make sure the filename shows first/last depending on the sort order you can prefix its name with a "_", an underscore [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές