Φεβρουάριος 2012 - Δημοσιεύσεις

Pinned tabs and Split-Screen
17 Φεβρουαρίου 12 04:12 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Since widescreen format in monitors gets more and more common, how about a twist to the classic tabbed windows UI? Imagine being able to pin a tab and have it move to a side-view area in the same window. That are would keep the pinned tabs separated from the rest using a splitter / split-view [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Dissemination vs Impact
16 Φεβρουαρίου 12 05:27 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A nice quote from ClipFlair project’s (http://clipflair.net) internal mailing list (the formatting is mine for your convenience): …difference between Dissemination and Impact: Impact is the measure of dissemintation.   For example: - Organising a conference is dissemintation.  - Number of people attending the conference is impact. - Dissemination is how many e-mails you send.  - [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Κοινόχρηστο Ημερολόγιο (Group Calendar) με Microsoft Outlook ή Hotmail
09 Φεβρουαρίου 12 03:35 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
1) Δημιουργείς ένα Windows Live Group: http://explore.live.com/windows-live-groups-help-center Επιλέγοντας να εγκρίνεις ποιοι γράφονται (να μην μπαίνουν στο group αυτόματα) αν έχει τέτοια επιλογή.  Μπορείς μετά να στείλεις προσκλήσεις εγγραφής στο group μέσω e-mail. Στη συνέχεια φτιάχνουν Windows Live ID όσοι είναι να συμμετέχουν στο group για να βλέπουν το group calendar. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια διεύθυνση [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Internet Explorer 9 and Windows 7 taskbar previews, a broken story
01 Φεβρουαρίου 12 12:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Hello Microsoft, can you count? In the image above you can see the Windows 7 taskbar showing THREE (merged) icons/instances of Internet Explorer, although I only have ONE windows open (they seem to use multiple processes internally when you have many tabs, but why should the user care?). More importantly, in the popup shown when [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
Can’t connect to Microsoft Connect
01 Φεβρουαρίου 12 12:46 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Ahem, Microsoft Connect says I can’t Connect (sign-in) to it for the moment. The Microsoft bug reporting site probably came upon some bug itself? #LOL Tagged: Bugs, Feedback, Microsoft
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές