Παρουσίαση με Ετικέτες

How to sort text lists in Word 2010
22 Σεπτεμβρίου 11 02:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A very useful action in Microsoft Word is that of text sorting. You select some rows of text and then use the icon “AZ” on the “Home" tab of Word’s ribbon UI. At the dialog that appears you usually would want to “Sort by: Paragraphs”, select “Type: Text” and choose whether you want to sort [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , ,
Renaming a file but preserving its sort order on Windows
05 Οκτωβρίου 10 05:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Sometimes you may wish to rename a file to mark it as being not yet finished or in need to be worked on etc. In such a case on Windows if you want to make sure the filename shows first/last depending on the sort order you can prefix its name with a "_", an underscore [...]

Διαβάστε περισσότερα »

Δημοσίευση στην κατηγορία: , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές