Η σελίδα σφάλματος του YouTube

Έχουν δημοσιευτεί 02 Δεκεμβρίου 11 10:34 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος 
500 Internal Server Error Λυπούμαστε, κάτι δεν πήγε καλά. Η διευθέτηση του ζητήματος έχει ανατεθεί σε μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μαϊμούδων. If you see them, show them this information: IH6pYV6uW08aEw7RTmh2nctOCLKwYBoSQTT250UKk1Aq9OGTSu0MO16kB8kH IX8I1EZVDq2NHuva2SRpXGL6hG38xdffPCV3YBYJu8LVe1L9r7vz_fQrTavV aEsYIAILDGIATDB2OC78kZeqDUS9jeQzQqBiA6_Q7RDGkivkzT6XcaChvBAI TVWzwDPaNPJV8J7m2aqxgprbkCwzzcIfMD1toWoe4cbls7NqoBvCYAEsfZKD HlQ_3ylykRbFkJfi1HapcCFYJvnFB-6wyNYtgciyVuTEcieOHUq3-6zSAHk9 jzA1y2nndSZdSonvl5QTyCxWlrUzJR-ILxQuCmLI7iJgjl6r6rJCiR0G4ETR 4saaalM-MS2GGaikabqbENBLmtcerB5ZM37s-CgMgfbgxjTDb6__Te4_hveU H0mFIVTykRF3KkJKNTbKnXgzZ8l3OxU1KFiPL3Qsbnk5XADrMx1ThvgRWS-C wANkQ3C7EM0TDm0Xfwl4lVg2tE_eGmdktkmSzIpK3mnzZMUJ5TPhpchuoE_H kSIcV16f_p2phAfJsjbwKs11szwt_HLlEyeH1MUizpvNcrMh8qzDcd2H8siN mtkBjG0NrRjPyh2Cv8VIxfY__LpSJQ5J-V8t7ee9wFgmRrwL0MbzOopueiV_ SccnIpDai8vLFWAnAUr_AsNKKmHMd8BMEb2tiPinyoZUspbc1ad8cmn0_QUm EeXVbx0G3pSdnESz-5zD0gg2xCmtJg3xKIaYSF5rKAGS5nnDLoneX3D5SPoQ aIpRDo_-edF48zLYG5hmI2QSrUKiIuZreHmdw7YELfs5J6JJcWHDXfFTrHaY Irm6IGuf8-P9XmgbaRbSH8Do-p2Q5-Jpr2ZlzcESPusTn2ZG-qu6Ootp3g9n v0tNtWeV9FJN9_BPUNuQUZ8OzFwR3m92UuFQbP91wrhTcf3GI8aO8aQInR0H OjVNyUM_xfy7LVcaZM3wE7Q109fIa0wjoOT5-YgwM39YqFp850lCdCCGQ_6E L_0YPv_J0x9ICvFRS1H00CpkAE4umSnqMgIXNyGQvXLCEyVR-sgNlZmSdgK1 CWSmjq7FQAB2g-6xiBHYpFLCSn3GQiaZDdhBw1hSKpqwcbl-WpjP8Dr9_eiP 52HOndQj2dIYwsyqk7NpFWY7yqneAYApZfr062sC9UggAFfW3f3hW0LalNvp 6gtogSkhpkx_ZgTkbqg3AVZT7VdEJ0cD_MFGBwIQ93HfTJKXVfXvDPPw70H4 WlyvuHFB9x7PR-ZWwftrR_PDsgKL31aVnR5VB328YalCHZbcX6vCv2Sg7X2N mCo1TwAOx0tPf0R85Z0_PjqhkhQp91xEMZlDEHDZ0QAPyDaR1Ud4mnMcKf5v UjMxY0D4HNknezAOa7iUYzySU_dUinT9U9YC1bSSFEcAkDluIi_BP-z8nyzb 2UYfOJrbVa6kFmNbno3cK5xYQk7VxBp2SDTowexy0MVxuCPF9sWye8vkHKXx WoQUgJ8xM7t0-uUfv4OUWVo4NVh7YTUZAbMrnSI1B17nJseXYBO7KeJxARIs [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,

Σχόλια:

Χωρίς Σχόλια
Έχει απενεργοποιηθεί η προσθήκη σχολίων από ανώνυμα μέλη

About Μπιρμπίλης Γεώργιος

Microsoft MVP J# 2004-2010 Borland Spirit of Delphi 2001 http://zoomicon.com

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές