Παρουσίαση με Ετικέτες

Worm-like exploit message for Facebook Messenger app on Android
01 Απριλίου 21 07:36 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
A friend click by mistake on a message like the following at the Facebook Messenger app on Android, resulting on this same message being sent to all his Facebook friends: When I received it, of course I didn’t click it, since it uses a short url and an icon (says “Look what I found for […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές