Παρουσίαση με Ετικέτες

Robot modelling formats for simulation
17 Ιουνίου 17 06:00 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Several XML-based formats have surfaced over the years that can be used to describe a robot. Apart from URDF (and SRDF) of ROS origin, the Gazebo simulator has been promoting SDF (an evolution of URDF with emphasis on physics simulation), while MJCF apart from being available as URDF extensions, also has its own format with […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , , , ,
Suggestion: on Duck Typing and C#/.NET
16 Νοεμβρίου 15 03:32 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My comment at: http://visualstudio.uservoice.com/forums/121579-visual-studio-2015/suggestions/4272089-support-implicit-interfaces-for-code-reuse It would be nice indeed if one could define at the client object’s side a static interface that is a subset of the methods of a server (or serving if you prefer) object (it is only the view of the server that the client has gained knowledge of) that has been […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Suggestion: Add support for constants in C# (and VB.net etc.) interfaces
16 Νοεμβρίου 15 12:52 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It is rather unfortunate that C# doesn’t support constants in interfaces, whereas Java does. If IL (intermediate language) that C# usually compiles to (when not using AOT that is like in .NET Native or Xamarin iOS) doesn’t support this, then the compiler could create a special sealed class to carry the constants. Then, wherever they’re […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές