Παρουσίαση με Ετικέτες

Gotchas at Wait for a shelled app to finish (with/out timeout) with .NET
21 Σεπτεμβρίου 11 06:47 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I came across a useful Microsoft Support sample called “How to wait for a shelled application to finish by using Visual Basic 2005 or Visual Basic .NET” at http://support.microsoft.com/kb/305368 However, note that there are several gotchas with the code supplied there (just informed Microsoft on that, hope they take notice). Also the article points to [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές