Παρουσίαση με Ετικέτες

Combinatorics library (Silverlight for Windows Phone)
02 Δεκεμβρίου 11 06:15 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently found a very nice article at CodeProject on Combinatorics algorithms implementation (specifically Permutations, Combinations and Variations with Repetition option) using C# Generics: http://www.codeproject.com/KB/recipes/Combinatorics.aspx It uses a lexicographic algorithm, so it allows one to ask for “next” permutation/combination/variation from the collection of all possible ones, in the spirit of C++ Standard Library’s (STL) “next_permutation” [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Fix: Visual Studio 2010 XAML Designer output for WP7 light theme
14 Νοεμβρίου 11 05:43 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
The other day I submitted my 1st Windows Phone 7 application via http://create.msdn.com Having registered for free as a student developer (being a PhD student on Robotics) via http://dreamspark.com I could only try my 1st app on WP7 emulator – when it gets accepted I will be able to have my WP7 phone unlocked to [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές