Παρουσίαση με Ετικέτες

HowTo: Install Skype desktop on Windows 10 (for older webcams)
22 Μαρτίου 18 02:05 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
On Windows 10, Microsoft (they’ve acquired Skype some years ago) provide a Windows Store app for Skype, however Universal Windows Platform (UWP) apps like that one don’t support older webcams (even the ones embedded in not-that-old laptops). Unfortunately, Microsoft hasn’t bothered to provide some frame grabber driver to bridge with DirectShow-based etc. older webcams that […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , , ,
Fix: compile CSpeex audio codec at Silverlight 4 RC+ and Silverlight 5
09 Ιουνίου 12 02:19 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Just added an issue to CSpeex project – http://cspeex.codeplex.com/workitem/18209 – with some fixes to make it compile for Silverlight 4 RC and higher (was for Silverlight 4 Beta), however still have issues with it not working correctly. Tagged: Audio, Capture, Codec, Demo, Silverlight, Speex, Webcam
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές