Παρουσίαση με Ετικέτες

Fix: Buildbox activation issues on load
22 Φεβρουαρίου 20 09:51 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Buildbox is a wonderful game authoring tool (that spans the whole nocode-code continuum, including the low-code aspect). It now has a free version too with nice templates and tutorials included. I had an issue with the Windows version (it also has an indentical MacOS-X version since it’s a Qt-based app) where it was complaining about […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Background info on libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
14 Απριλίου 17 08:01 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was just checking some log file saved from Buildbox and seems Qt framework was logging the error: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Did some quick research on Google (sorry dear Bing) and added the following background info to the respective question on StackOverflow: http://stackoverflow.com/questions/22745076/libpng-warning-iccp-known-incorrect-srgb-profile/ Some changes in libpng version 1.6+ cause it […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές