Παρουσίαση με Ετικέτες

Fix: Temporary or Local roaming profile message after Windows login
18 Αυγούστου 18 08:09 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
  Researching how to solve a “You have been logged on with a temporary profile” message on a system set up to use a roaming profile (and after I had first checked/fixed the filesystem for errors which is the classic cause for that when using local profiles) I came across this article: http://www.grouppolicy.biz/2011/07/how-to-reset-a-roaming-profile-in-windows-7 Near the […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Background info on libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
14 Απριλίου 17 08:01 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was just checking some log file saved from Buildbox and seems Qt framework was logging the error: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Did some quick research on Google (sorry dear Bing) and added the following background info to the respective question on StackOverflow: http://stackoverflow.com/questions/22745076/libpng-warning-iccp-known-incorrect-srgb-profile/ Some changes in libpng version 1.6+ cause it […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές