Παρουσίαση με Ετικέτες

Fix: can not delete install subfolder after upgrading phpBB on IIS
18 Οκτωβρίου 12 07:11 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
To upgrade a phpBB forum, one usually downloads an automatic upgrade package to the latest version, selecting on the website which version they currently have. The current version number at a phpBB installation is shown at the Admin Control Panel (there’s a link to it at the bottom of the main page of a phpBB [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
C# Using Alias Directive, Namespace Alias Qualifier and a sad story
04 Ιουλίου 12 10:45 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Following up on my last post: http://zoomicon.wordpress.com/2012/07/04/how-to-compile-code-that-uses-wpf-decorator-type-in-silverlight/ I’m copying from a mental note I added to: http://stackoverflow.com/questions/4936941/using-a-using-alias-class-with-generic-types/11334359: As shown at: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sf0df423.aspx and http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c3ay4x3d%28VS.80%29.aspx you can do: using gen = System.Collections.Generic; using GenList = System.Collections.Generic.List<int>; and then use gen::List<int> x = new gen::List<int>; or GenList x = new GenList(); However: you have to replicate those using [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές