Παρουσίαση με Ετικέτες

HowTo: Call C# method from class that has same name as namespace
06 Ιουλίου 14 03:25 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
In the C# compiler error case shown above, CaptionsGrid class exists in namespace ClipFlair.CaptionsGrid so in the code we have “using ClipFlair.CaptionsGrid;” at the top of the file where we want to call the “SaveAudio” static method of CaptionsGrid class. But then we get the error “The type or namespace name ‘…’ does not exist […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
C# Using Alias Directive, Namespace Alias Qualifier and a sad story
04 Ιουλίου 12 10:45 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Following up on my last post: http://zoomicon.wordpress.com/2012/07/04/how-to-compile-code-that-uses-wpf-decorator-type-in-silverlight/ I’m copying from a mental note I added to: http://stackoverflow.com/questions/4936941/using-a-using-alias-class-with-generic-types/11334359: As shown at: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sf0df423.aspx and http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c3ay4x3d%28VS.80%29.aspx you can do: using gen = System.Collections.Generic; using GenList = System.Collections.Generic.List<int>; and then use gen::List<int> x = new gen::List<int>; or GenList x = new GenList(); However: you have to replicate those using [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Fix: The tag XXX does not exist in XML namespace ‘clr-namespace:YYY’
02 Ιουλίου 12 12:18 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I just had some big trouble troubleshooting the Visual Studio / XAML compiler error message: The tag XXX does not exist in XML namespace ‘clr-namespace:YYY’ It turned out this occurred because I had a Silverlight library with Assembly name X and default namespace X (at properties pane), but was using it from a demo project [...]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές